مدل صندل مجلسی

گلچینی از جدیدترین مدل صندل های مجلسی زنانه

جدیدترین مدل صندل مجلسی, صندل های شیک مجلسی
صندل مجلسی, مدل صندل مجلسی

صندل سفید مجلسی

جدیدترین صندل های مجلسی, کفش های جلوباز مجلسی
کفش های پاشنه دار مجلسی, کفش های جدید مجلسی

مدل های جدید صندل

جدیدترین صندل های مجلسی, کفش های جلوباز مجلسی
کفش های پاشنه دار مجلسی, کفش های جدید مجلسی

کفش و صندل مجلسی

مدل کفش و صندل مجلسی, جدیدترین صندل های مجلسی
کفش های جلوباز مجلسی, کفش های پاشنه دار مجلسی

مدل های جدید صندل

کفش های پاشنه دار مجلسی,مدل صندل مجلسی
کفش های جدید مجلسی,صندل مجلسی

صندل مجلسی زنانه

جدیدترین مدل صندل مجلسی, صندل های شیک مجلسی
صندل مجلسی, مدل صندل مجلسی

کفش و صندل مجلسی

جدیدترین صندل های مجلسی, کفش های جلوباز مجلسی
کفش های پاشنه دار مجلسی, کفش های جدید مجلسی

مدل های جدید صندل

مدل کفش مردانه

نمونه هایی از جدیدترین مدل کفش های مردانه

کفش چرم مردانه, مدل کفش کالج مردانه
مدل کفش مردانه, کفش مردانه

مدل کفش کالج مردانه

کفش برندهای مردانه, کفش پسرانه
مدل کفش مردانه و پسرانه, کفش های کالج مردانه و پسرانه

مدل کفش های چرم مردانه

مدل کفش کالج مردانه, شیک ترین کفش های کالج مردانه
کفش مردانه, کفش چرم مردانه

شیک ترین کفش های کالج

مدل کفش های برند مردانه, کفش برندهای مردانه
کفش پسرانه, مدل کفش مردانه و پسرانه

مدل کفش رسمی مردانه

مدل کفش مردانه و پسرانه,کفش مردانه
کفش های کالج مردانه و پسرانه,مدل کفش مردانه

مدل کفش دانشجویی مردانه

کفش چرم مردانه, مدل کفش کالج مردانه
مدل کفش مردانه, کفش مردانه

مدل کفش چرم

کفش برندهای مردانه, کفش پسرانه
مدل کفش مردانه و پسرانه, کفش های کالج مردانه و پسرانه

کفش های مجلسی مردانه

مدل کفش کالج مردانه, شیک ترین کفش های کالج مردانه
کفش مردانه, کفش چرم مردانه

کفش های رسمی مردانه

مدل کیف لوازم آرایشی

نمونه هایی از جدیدترین مدل کیف های لوازم آرایشی

شیک ترین کیف های لوازم آرایش, کیف لوازم آرایشی
کیف لوازم آرایش, مدل کیف لوازم آرایش

کیف لوازم آرایشی بزرگ

ایده هایی برای کیف های لوازم آرایش, کیف لوازم آرایش چرمی
کیف لوازم آرایش پارچه ای, کیف های لوازم آرایشی جدید

کیف لوازم آرایشی عروس

کیف لوازم آرایشی, مدل کیف لوازم آرایشی
مدل کیف لوازم آرایش, شیک ترین کیف های لوازم آرایش

کیف لوازم آرایشی رولی

کیف لوازم آرایشی بزرگ, ایده هایی برای کیف های لوازم آرایش
کیف لوازم آرایش چرمی, کیف لوازم آرایش پارچه ای

مدل کیف لوازم آرایش

کیف لوازم آرایش پارچه ای,مدل کیف لوازم آرایش
کیف های لوازم آرایشی جدید,کیف لوازم آرایش

کیف لوازم آرایشی های شیک

شیک ترین کیف های لوازم آرایش, کیف لوازم آرایشی
کیف لوازم آرایش, مدل کیف لوازم آرایش

کیف لوازم آرایشی جادار

نمونه هایی از جدیدترین مدل بوت و نیم بوت های بچه گانه

جدیدترین مدل بوت بچه گانه, مدل کفش های بچه گانه
مدل بوت بچه گانه, مدل نیم بوت بچه گانه

مدل بوت و نیم بوت بچه گانه

جدیدترین بوت های بچه گانه, شیک ترین بوت های بچه گانه
بوت های شیک بچه گانه, مدل بوت های شیک بچه گانه

مدل بوت بچه گانه

مدل کفش های بچه گانه, شیک ترین کفش های بچه گانه
مدل نیم بوت بچه گانه, جدیدترین مدل بوت بچه گانه

شیک ترین بوت بچه گانه

مدل کفش های زمستانی بچه گانه, جدیدترین بوت های بچه گانه
شیک ترین بوت های بچه گانه, بوت های شیک بچه گانه

مدل کفش های زمستانی بچه گانه

بوت های شیک بچه گانه,مدل نیم بوت بچه گانه
مدل بوت های شیک بچه گانه,مدل بوت بچه گانه

جدیدترین کفش های زمستانی بچه گانه

جدیدترین مدل بوت بچه گانه, مدل کفش های بچه گانه
مدل بوت بچه گانه, مدل نیم بوت بچه گانه

جدیدترین مدل بوت بچه گانه

جدیدترین بوت های بچه گانه, شیک ترین بوت های بچه گانه

بوت های شیک دخترانه

جدیدترین مدل دستکش بافتنی

جدیدترین مدل های دستکش های بافتنی زنانه

دستکش بافتنی طرح دار, طرح های متفاوت دستکش
طرح های متفاوت دستکش های بافتنی, دستکش های زمستانی

طرح های شیک دستکش بافتنی

مدل های دستکش بافتنی, جدیدترین دستکش بافتنی
مدل دستکش بافتنی, جدیدترین مدل دستکش بافتنی

دستکش های بافتنی بدون انگشت

مدل دستکش دخترانه,دستکش بافتنی طرح دار
طرح های متفاوت دستکش, طرح های متفاوت دستکش های بافتنی

مدل دستکش بافتنی

طرح های متفاوت دستکش های بافتنی,مدل دستکش بافتنی
دستکش های زمستانی,دستکش بافتنی

طرح های دستکش بافتنی

جدیدترین مدل دستکش بافتنی, مدل های دستکش بافتنی
دستکش بافتنی, مدل دستکش بافتنی

دستکش بافتنی طرح دار

دستکش بافتنی طرح دار, طرح های متفاوت دستکش
طرح های متفاوت دستکش های بافتنی, دستکش های زمستانی

جدیدترین دستکش بافتنی

مدل لباس شب

گلچینی از شیک ترین و جدیدترین لباس های شب

جدیدترین مدل لباس شب, مدل لباس مجلسی
لباس شب, مدل لباس شب

لباس مجلسی

مدل لباس شب و مجلسی زنانه,لباس های شب جدید
مدل لباس زنانه,لباس مجلسی

شیک ترین لباس های شب

مدل لباس مجلسی, شیک ترین مدل لباس مجلسی
مدل لباس شب, جدیدترین مدل لباس شب

لباس شب زنانه

ایده هایی برای مدل لباس های شب,مدل لباس شب و مجلسی زنانه
لباس های شب جدید,مدل لباس زنانه

لباس های شب شیک زنانه

مدل لباس زنانه,مدل لباس شب
لباس مجلسی,لباس شب

مدل لباس مجلسی دخترانه

جدیدترین مدل لباس شب, مدل لباس مجلسی

لباس مجلسی

لباس مجلسی به رنگ آبی

گلچینی از شیک ترین لباس های مجلسی به رنگ آبی

لباس مجلسی آبی, مدل لباس مجلسی به رنگ آبی
لباس مجلسی به رنگ آبی, لباس شب به رنگ آبی

مدل لباس شب به رنگ آبی

لباس شب آبی تیره, مدل لباس شب به رنگ آبی روشن
لباس مجلسی آبی روشن,مدل لباس شب به رنگ آبی

لباس مجلسی آبی

مدل لباس مجلسی به رنگ آبی, شیک ترین مدل لباس مجلسی
لباس شب به رنگ آبی, لباس مجلسی آبی

لباس مجلسی آبی روشن

لباس شب زنانه, لباس شب آبی تیره
مدل لباس شب به رنگ آبی روشن, لباس مجلسی آبی روشن

لباس مجلسی شیک

لباس مجلسی آبی روشن,لباس شب به رنگ آبی
مدل لباس شب به رنگ آبی,لباس مجلسی به رنگ آبی

لباس مجلسی شیک به رنگ آبی

لباس مجلسی آبی, مدل لباس مجلسی به رنگ آبی
لباس مجلسی به رنگ آبی, لباس شب به رنگ آبی

مدل لباس شب

لباس شب آبی تیره, مدل لباس شب به رنگ آبی روشن
لباس مجلسی آبی روشن,مدل لباس شب به رنگ آبی

لباس شب آبی

مدل لباس مجلسی به رنگ آبی, شیک ترین مدل لباس مجلسی
لباس شب به رنگ آبی, لباس مجلسی آبی

شیک ترین لباس مجلسی آبی روشن

مدل نیم بوت های بچه گانه


گلچینی از جدیدترین نیم بوت های بچه گانه

کفش های پاییز و زمستان بچه گانه,مدل کفش بچه گانه
مدل نیم بوت های بچه گانه,نیم بوت های بچه گانه

شیک ترین کفش های بچه گانه

مدل بوت پسرانه,مدل بوت دخترانه
مدل های شیک کفش بچه گانه,کفش های جدید بچه گانه

کفش های پاییز و زمستان بچه گانه

مدل کفش بچه گانه,جدیدترین کفش های بچه گانه
نیم بوت های بچه گانه,کفش های پاییز و زمستان بچه گانه

مدل نیم بوت های بچه گانه

جدیدترین مدل بوت و نیم بوت,مدل بوت پسرانه
مدل بوت دخترانه,مدل های شیک کفش بچه گانه

مدل کفش بچه گانه

مدل های شیک کفش بچه گانه,نیم بوت های بچه گانه
کفش های جدید بچه گانه,مدل نیم بوت های بچه گانه

مدل کفش های زمستانه بچه گانه

کفش های پاییز و زمستان بچه گانه,مدل کفش بچه گانه
مدل نیم بوت های بچه گانه,نیم بوت های بچه گانه

کفش های شیک بچه گانه

مدل بوت پسرانه,مدل بوت دخترانه
مدل های شیک کفش بچه گانه,کفش های جدید بچه گانه

کفش های بچه گانه

جدیدترین ست های کیف و بوت زنانه

نمونه هایی دیگر از زیباترین ست های کیف و بوت زنانه

 

ست کیف و کفش زمستانی, ست کیف و کفش های زنانه
ست کیف و بوت زنانه, مدل کیف و بوت زنانه

ست نیم بوت و کیف زنانه

 

ست کیف و چکمه زنانه,ست های چکمه و کیف زنانه
ست کیف و چکمه زنانه,ست های چکمه و کیف زنانه

ست کیف و بوت جیر زنانه

 

ست کیف و کفش های زنانه, ست های کیف و کفش
مدل کیف و بوت زنانه, ست کیف و کفش زمستانی

ست کیف و چکمه زنانه

 

جدیدترین ست های کیف و کفش,ست بوت و کیف زنانه
ست نیم بوت و کیف زنانه,ست کیف و چکمه زنانه

ست کیف و نیم بوت خزدار

 

ست کیف و چکمه زنانه,مدل کیف و بوت زنانه
ست های چکمه و کیف زنانه,ست کیف و بوت زنانه

ست های زیبای کیف و کفش زنانه

 

ست کیف و کفش زمستانی, ست کیف و کفش های زنانه
ست کیف و بوت زنانه, مدل کیف و بوت زنانه

شیک تزین ست نیم بوت و کیف زنانه

 

 

 

لباس مجلسی دخترانه پاکستانی

نمونه هایی دیگر از مدل لباس مجلسی دخترانه پاکستانی Mariab

لباس های مجلسی دخترانه پاکستانی,لباس مجلسی دخترانه

زیباترین مدل لباس دخترانه پاکستانی,مدل لباس دخترانه

مدل بلوز و شلوار دخترانه پاکستانی

مدل لباس دخترانه پاکستانی, لباس پاکستانی دخترانه

مدل لباس دخترانه, لباس مجلسی دخترانه

جدیدترین مدل لباس مجلسی دخترانه پاکستانی

مدل لباس مجلسی دخترانه پاکستانی,شیک ترین مدل لباس مجلسی دخترانه پاکستانی

لباس های مجلسی دخترانه پاکستانی,زیباترین مدل لباس دخترانه پاکستانی

لباس مجلسی دخترانه پاکستانی

لباس پاکستانی دخترانه,لباس مجلسی دخترانه پاکستانی

لباس مجلسی دخترانه, مدل لباس دخترانه پاکستانی

لباس های مجلسی دخترانه پاکستانی

لباس مشکی دختران برای محرم

گلچینی از مدل لباس های مشکی ویژه محرم

 

مدل لباس مشکی دخترانه, لباس دخترانه برای محرم
لباس مشکی دخترانه, لباس مشکی برای محرم

لباس مشکی بچه گانه مناسب محرم

 

لباس محرم مشکی, انواع مدل لباس مشکی
پیراهن مشکی دخترانه, پیراهن مشکی برای محرم

لباس مشکی ویژه محرم

 

لباس دخترانه برای محرم, لباس مشکی ویژه محرم
لباس مشکی برای محرم, مدل لباس مشکی دخترانه

لباس های مشکی دخترانه

 

لباس های محرم دخترانه, لباس محرم مشکی
انواع مدل لباس مشکی, پیراهن مشکی دخترانه

مدل لباس مشکی دخترانه

 

پیراهن مشکی دخترانه,لباس مشکی برای محرم
پیراهن مشکی برای محرم,لباس مشکی دخترانه

لباس های محرم دخترانه

 

گردآوری: بخش مد بیتوته

گردآوری:مجله یک پارس

کفش های مهمانی مناسب افراد قدبلند

کفش پاشنه بلند برای تمامی افراد مناسب نیست؛ البته نه به خاطر آسیب زدن به استخوان بندی آنها، بلکه به دلیل جلوگیری از بیشترشدن ارتفاعشان!

شاید شما هم از گروه افراد بلندقد هستید که فقط کمی پاشنه ی کفش، آنها را یک سر و گردن از اطرافیان شان بالاتر می برد؛ افرادی که مدام برای مهمانی ها به دنبال یک کفش شیک بدون پاشنه هستند.

قبول داریم که گزینه های شما برای انتخاب کفش مهمانی کم است اما با چشم پوشی از برخی ویژگی‌های کفش‌های پاشنه بلند، مانند لاغرتر نشان دادن پاها، می توانید از میان کفش های تخت و پاشنه کوتاه نیز موارد خوبی را بیابید. ما بر همین اساس در این مقاله سعی می کنیم چند کفش تخت که در عین حال ظاهری شیک برای مهمانی های شما دارند، معرفی کنیم.

ورنی قرمز

این کفش قرمز جذاب مناسب شلوارها، دامن ها و پیراهن های کوتاه شما در مهمانی هاست. تفاوتی ندارد که آن را با لباسی به همین رنگ به تن می کنید یا دامنی طرح دار و یا شلواری با رنگ خنثی؛ در هر حال رویه‌ی براق آن و نیز طرح چشمگیرش، بیش از سایر اجزای پوشاک شما توجه اطرافیان را به سمت خود جلب می کند.

با وجود پاشنه ی یک سانتی، قد شما را چندان تغییر نخواهد داد.

کفش های افراد قد بلند, کفش های مهمانی افراد قد بلند

این کفش قرمز جذاب مناسب شلوارها، دامن ها و پیراهن های کوتاه شما در مهمانی هاست

عروسکی صورتی

کفشی دست دوز با رویه ای پارچه ای که انتخاب مناسبی برای مهمانی های فصل بهار و تابستان به شمار می آید. به خاطر طرح بلند و چند پَر روی کفش، پیشنهاد ما این است که آن را با دامن ها و پیراهن های بلند و یا شلوارهایی که روی کفش شما را می گیرند، نپوشید. این پیشنهاد ۱٫۳۷ سانتیمتر پاشنه دارد و شما را بابت بلند شدن بیش از اندازه‌ی قد نگران نخواهد کرد.

کفش های مناسب مهمانی ها,مدل کفش های مهمانی ها

این مدل کفش را لباس های بلند نپوشید

کفش طلایی تخت

رویه‌ی این کفش از چرم است و چون طرحی ساده و رنگی خنثی دارد، می توانید آن را با تمام رنگ ها و طرح ها، ست کنید. البته پیشنهاد ما این است که ترجیحاً برای همراهی با آن به سراغ لباس هایی با پارچه های کاملاً مات نروید.

کفش های بدون پاشنه مناسب مهمانی ها, کفش های بدون پاشنه مهمانی ها

می توانید این کفش را با تمام رنگ ها و طرح ها، ست کنید

ساتن تخت

زیره‌ی این کفش از یک لاستیک با کیفیت است بنابراین ناراحت دردهای کف پا، به دلیل کاملاً تخت بودن کف آن نباشید. مانند مورد عروسکی صورتی که در بالا به شما پیشنهاد کردیم، این کفش نیز طرح شلوغی در بخش جلویی دارد، اما چون طرح آن افقی روی رویه قرار گرفته است می توانید در پوشیدن آن با لباس ها و دامن های بلند، راحت باشید.

کفش های بدون پاشنه مناسب مهمانی ها,کفش های بدون پاشنه مهمانی ها

می توانید در پوشیدن این کفش با لباس ها و دامن های بلند، راحت باشید

کفش چرم ارغوانی

اگر پاهای حساسی دارید و یا کفش های کاملاً تخت و پاشنه بلند کمردرد شما را بیشتر می کند، این مورد را به شما پیشنهاد می کنیم. کفی آن طبی است و زیره ی آن با یک ماده ی ارتجاعی مانع از فشار بر پاشنه و پنجه در هنگام راه رفتن می شود. رویه‌ی داخلی کفش آنتی باکتریال است و لایه‌ی داخلی آن نیز به صورت گیاهی رنگ شده است.

ظاهر این کفش کمی رسمی است، به همین دلیل پیشنهاد می کنیم آن را با کت و دامن و کت و شلوار و به طور کلی با لباس های مهمانی رسمی تر بپوشید.

کفش های مهمانی افراد قد بلند, کفش های مهمانی مناسب افراد قد بلند

این کفش را با کت و دامن و کت و شلوار و با لباس های مهمانی رسمی تر بپوشید

کفش عروسکی چرم

کفش ساده و شیکی است که به خاطر رنگ تقریبا خنثی با بیشتر لباس ها قابل سِت کردن است. رویه، لایه‌ی داخلی و کف آن همگی از چرم مصنوعی است و بالشتک های داخل آن، امکان خوبی را برای راه رفتن با آن به وجود آورده است.

مدل کفش های مهمانی ها,کفش های افراد قد بلند

این کفش به خاطر رنگ تقریبا خنثی با بیشتر لباس ها قابل سِت کردن است

ورنی فیروزه‌ ای

یک انتخاب خوش رنگ با ظاهری شکیل که برای انواع شلوارها مناسب است. این کفش چرم دست دوز، پاشنه‌ی یک سانتیمتری دارد و مانند کفش پیشنهادی برای لباس های رسمی تر استفاده می شود.

کفش های پاشنه بلند, کفش های بدون پاشنه مناسب مهمانی ها

کفش ورنی فیروزه ای یک انتخاب با ظاهری شکیل که برای انواع شلوارها مناسب است

منبع : blog.bamilo.com

گردآوری:مجله یک پارس

مدل کتانی های جدید در بازار

ما به دنبال آنیم که جدیدترین محصولات لوکس دنیای مد را به شما معرفی کنیم. از آنجا که رقابت میان برندهای مطرح جهان شدید است، هر کدام از آنها سعی دارند بهترین محصولات خود را در کمترین زمان ممکن وارد بازار کنند. البته این را هم اضافه کنیم که در این میان، برندهایی چون نایک و آدیداس حرف اول را می زنند.

اگر می خواهید با جدیدترین کتانی هایی که به بازار آمده یا در راهند، آشنا شوید، به کلکسیونی که در اینجا برایتان آورده ایم، نگاهی بیاندازید.

۱٫ Acne Studios

برند آکنی استودیوز اخیرا جدیدترین مدل کفش خود را روانه بازار کرد. این کفش طرحی ساده داشته و به رنگ گلبهی طراحی شده است. اگر حوصله کفش های بندی را ندارید، این مدل می تواند انتخاب خوبی برایتان باشد.

معرفی کتانی های جدید, کتانی های جدید برندهای مختلف

اگر حوصله کفش های بندی را ندارید، این مدل می تواند انتخاب خوبی برایتان باشد

۲٫ Adidas

اخیرا آدیداس با ستاره ها و شرکت های گوناگونی برای تولیدات جدید خود همکاری کرده است که یکی از آنها برند الکساندر وانگ می باشد. این مدل کتانی به رنگ های خنثی طراحی شده و با هر رنگ لباسی به سادگی ست می شود. اگر آدیداس از برندهای مورد علاقه شماست، مطمئنا از این مدل کفش خوش تان خواهد آمد.

کتانی های جدید,مدل کتانی های جدید

این مدل کتانی به رنگ های خنثی طراحی شده و با هر رنگ لباسی به سادگی ست می شود

۳٫ Vans Vault

برند ونس ولت در همکاری با طراح گرافیست مشهور، جان ون همرسولد (John Van Hamersveld) کفشی را روانه بازار کرده است که بی شک مورد پسند هنرمندان قرار خواهد گرفت. جان ون همرسولد طراح ستاره های مشهوری چون بیتلز و جفرسن ایرپلین بوده است، بنابراین از پس این کار هم بی شک خوب در آمده است.

کتانی دخترانه, مدل کتانی پسرانه

این مدل کتانی برند ونس ولت بی شک مورد پسند هنرمندان قرار خواهد گرفت

۴٫ Giorgio Armani

کتانی های سفید همیشه طرفداران خاص خود را دارند و هیچ گاه از مد نمی افتند. برند جورجیو آرمانی نیز اخیر کفشی را روانه بازار کرده است که طرحی ساده و کلاسیک دارد. اگر می خواهید کفشی باکیفیت، کاربردی و زیبا داشته باشید، از این برند غافل نشوید.

کتانی دخترانه, مدل کتانی پسرانه

برند جورجیو آرمانی نیز اخیر کفشی را روانه بازار کرده است که طرحی ساده و کلاسیک دارد

۵٫ Adidas

آدیداس طرح های قدیمی خود را با طرح های جدیدش تلفیق و کفشی را طراحی کرده که مطمئنا طرفداران زیادی خواهد داشت. این کفش به رنگ مشکی ست اما برای جذابیت بیشتر، کمی رنگ سفید و سبز نیز به آن افزوده اند.

کتانی های جدید برندهای مختلف, کتانی های برندهای مختلف

آدیداس طرح های قدیمی خود را با طرح های جدیدش تلفیق و کفشی را طراحی کرده است

۶٫ Adidas

همانطور که می دانید، برند آدیداس تنها به تولید یک یا دو مدل کفش اکتفا نمی کند. این برند طرحی دیگر را روانه بازار کرد. این کفش چرمی بوده و طرح ساده ای دارد که هیچگاه از مد نمی افتد. اگر به دنبال کفشی راحت برای استفاده روزمره تان می گردید، این مدل کفش آدیداس، انتخاب خوبی برایتان خواهد بود.

مدل کتانی های جدید,معرفی کتانی های جدید

این کفش آدیداس چرمی بوده و طرح ساده ای دارد که هیچگاه از مد نمی افتد

۷٫ Nike

نایک اخیرا کفشی را روانه بازار کرده است که طرحی رنگین کمانی دارد. نگران ست کردن آن نباشید، رنگ آبی این کفش به زیبایی با شلوار جین ست خواهد شد.

مدل کتانی زنانه, کتانی دخترانه

نایک اخیرا کفشی را روانه بازار کرده است که طرحی رنگین کمانی دارد

۸٫ Kenzo

برند کنزو کفش جدیدی طراحی کرده که تلفیقی از فرهنگ ژاپنی، ساده گرایی پاریسی و زیبایی شناسی دهه ۸۰ میلادی است. این کفش در رنگ های مختلفی موجود می باشد، بنابراین اگر از طراح آن خوش تان آمده، می توانید با توجه به سلیقه شخصی تان، رنگ مورد علاقه تان را انتخاب کنید.

مدل کتانی پسرانه,مدل کتانی مردانه

این کفش برند کنزو در رنگ های مختلفی موجود می باشد

۹٫ Puma

پوما در آخرین تولیدات خود، با برند Sega همکاری کرد. اگر چه این مدل کفش طرحی ساده دارد اما با وجود رنگ های آبی و قرمز خود، تمام توجهات را به سمت خود جلب خواهد کرد.

مدل کتانی مردانه,مدل کتانی های جدید

پوما در آخرین تولیدات خود، با برند Sega همکاری کرد

۱۰٫ New Balance

جدیدترین کفشی که برند نیوبلنس روانه بازار کرده، در دو جنس جیر و چرم و به رنگ های مشکی، آبی و خردلی طراحی شده است. اگر جزو افراد ساده گرا نیستید و از تنوع لذت می برید، این مدل کفش مناسب تان خواهد بود.

کتانی های جدید مردانه و زنانه,کتانی های جدید

اگر جزو افراد ساده گرا نیستید این مدل کفش مناسب تان خواهد بود

۱۱٫ Diadora

یکی از کفش های هیجان انگیزی که اخیرا روانه بازار شده، کفش دیادوراست. این کتانی به رنگ سفید بوده اما با رنگ های شاد دیگر تزیین شده است. بی شک با پوشیدن این کفش، چشم های زیادی را به سمت پاهایتان جذب خواهید کرد.

معرفی کتانی های جدید, کتانی های جدید برندهای مختلف

یکی از کفش های هیجان انگیزی که اخیرا روانه بازار شده، کفش دیادوراست

۱۲٫ Reebok

کفشی که برند ریبوک اخیرا روانه بازار کرده است، از مدل های قبل تر خود کمی متفاوت می باشد. این کفش طراحی منحصر بفردی دارد که شاید خیلی باسلیقه هر کسی جور نیاید. اگر شما جزو افرادی هستید که متفاوت بودن را دوست دارید و از پوشیدن کفشی خاص لذت می برید، این مدل ریبوک انتخاب خوبی برایتان خواهد بود.

کتانی های جدید,مدل کتانی های جدید

اگر شما جزو افرادی هستید که متفاوت بودن را دوست دارید و از پوشیدن کفشی خاص لذت می برید

۱۳٫ Adidas

یکی دیگر از کفش های جذاب برند آدیداس، مدل ۵۹۲۳s است که به رنگ کرم می باشد و با ۳ خط آبی تزیین شده است. این مدل کفش ساده و زیبا بوده و برای استفاده روزانه بسیار مناسب می باشد.

کتانی دخترانه, مدل کتانی پسرانه

این مدل کفش ساده و زیبا بوده و برای استفاده روزانه بسیار مناسب می باشد

۱۴٫ Balenciaga

یکی از کتانی هایی که در سال ۲۰۱۸ مد شده است، مدل آگلی یا همان زشت می باشد. این کتانی ها مورد پسند هر کسی واقع نمی شود، بنابراین اگر شما از آن دسته مستثنی هستید و ترجیح می دهید که به جای زیبایی، با مد روز پیش روید، این مدل از برند بالنسیاگا کار شما را راحت کرده است.

کتانی دخترانه, مدل کتانی پسرانه

مدل آگلی یا همان زشت می باشد. این کتانی ها مورد پسند هر کسی واقع نمی شود

منبع : bartarinha.ir

گردآوری:مجله یک پارس

شیک ترین مانتوهای تابستانی

گلچینی از شیک ترین و جدیدترین ست های مانتو تابستانی

 

مدل مانتو تابستانی دخترانه, شیک ترین مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی, جدیدترین مدل مانتو تابستانه

مانتو جلوباز تابستانه

 

مانتوهای شیک زنانه,جدیدترین مانتوهای شیک دخترانه
مدل های مانتو زنانه,مدل های مانتو دخترانه

جدیدترین ست های تابستانه

 

شیک ترین مدل مانتو تابستانه, مانتو بلند تابستانی
جدیدترین مدل مانتو تابستانه, مدل مانتو تابستانی دخترانه

ست مانتو تابستانه

 

جدیدترین مانتوهای شیک دخترانه, مدل های مانتو زنانه
مدل های مانتو دخترانه,مانتو جلوباز تابستانه

جدیدترین مدل مانتو زنانه

 

مدل های مانتو دخترانه,جدیدترین مدل مانتو تابستانه
مانتو جلوباز تابستانه,مدل مانتو تابستانی

مدل مانتو خنک تابستانه

 

مدل مانتو تابستانی دخترانه, شیک ترین مدل مانتو تابستانه
مدل مانتو تابستانی, جدیدترین مدل مانتو تابستانه

مانتو جلوباز تابستانی

 

مانتوهای شیک زنانه,جدیدترین مانتوهای شیک دخترانه
مدل های مانتو زنانه,مدل های مانتو دخترانه

جدیدترین ست های تابستانه

 

 

گردآوری:مجله یک پارس

لباس های ملانیا ترامپ

مانکن سابق اسلوونیایی آمریکایی و بانوی اول ایالات متحده آمریکا در حال حاضر یکی از پر بحث ترین زنان است. جدا از این که او بانوی اول آمریکاست، لباس هایی که به تن می کند نیز منتقدان زیادی پیدا کرده است.

از اکسسوری هایی که او استفاده می کند تا لباس ها و کیف و کفش هایش، همگی توجه طراحان مد و منتقدان را به خود جلب کرده، طوری که خبرها و تیترهای زیادی را به خود اختصاص داده است. اگر شما هم دوست دارید که با لباس های بحث برانگیزی که ملانیا ترامپ به تن کرده آشنا شوید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

۱٫ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

بانوی اول آمریکا اخیرا برای بازدید از بازداشتگاه کودکان تگزاس، ژاکتی زیتونی به تن کرد که پشت آن نوشته بود: «برای من مهم نیست، برای شما چطور؟»

مدل لباس های ملانیا ترامپ, تصاویر لباس های ملانیا ترامپ

انواع لباس های ملانیا ترامپ

۲٫ ۲۵ آپریل ۲۰۱۸

یکی دیگر از لباس هایی که بر تن ملانیا بسیار سر و صدا کرد، تیپ مدرن سر تا پا سفید او بود. او برای ملاقات با رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، پیراهنی از برند مایکل کورس به همراه دامنی کوتاه و کفش کریستین لوبوتین و کلاهی بزرگ به تن داشت.

مدل لباس های ملانیا ترامپ, تصاویر لباس های ملانیا ترامپ

لباس های ملانیا ترامپ

۳٫ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷

لباسی که ملانیا برای جشن کریسمس در کاخ سفید به تن کرد، جوک های زیادی را در پی داشت.

انواع لباس های ملانیا ترامپ, لباس های مجلسی ملانیا ترامپ

مدل لباس های ملانیا ترامپ

۴٫ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷

کت مجلل استلا مک کارتنی ملانیا که برای مراسم سالانه نمایش ملی بوقلمون شکرگزاری به تن کرد، پاپاراتزی ها و طراحان مد زیادی را به سمت خود جلب کرد.

لباس های رسمی ملانیا ترامپ,لباس های شیک ملانیا ترامپ

لباس پوشش ملانیا ترامپ

۵٫ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

ملانیا برای جشن سال نو، لباسی غیر رسمی به تن کرد. او بلوز یقه اسکی خود را با شلواری جین ست کرد که به نظر دیگران در شان مراسم مهمی چون کریسمس نبود.

تصاویر لباس های ملانیا ترامپ,عکس هایی از لباس های ملانیا ترامپ

لباس های ملانیا ترامپ

۶٫ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷

ملانیا برای بازدید از باغ وحش پکن به همراه همسرش به چین سفر کرد. گفته شده که او برای این مسافرت ۶ روزه حدود ۴۲۰۰۰ دلار لباس و اکسسوری خرید و با خود به همراه داشت. این مقدار پول می تواند شهریه یک سال یک دانشجو باشد.

مدل لباس ملانیا ترامپ,مدل لباس های ملانیا ترامپ

مدل پیراهن ملانیا ترامپ

۷٫ ۹ نوامبر ۲۰۱۷

یکی از لباس هایی که ملانیا برای سفر اروپا به تن کرد و خبر ساز شد، لباسی از برند لوکس گوچی بود.

انواع لباس ملانیا ترامپ, انواع لباس های ملانیا ترامپ

مدل لباس ملانیا ترامپ

۸٫ ۷ نوامبر ۲۰۱۷

هزینه ای که ملانیا ترامپ برای لباس هایش می کند، نقدهای منفی زیادی را به همراه دارد که یکی از آنها کتی ست از برند جسوس دل پوزو که ۴۱۰۰ دلار می ارزد.

لباس های مجلسی ملانیا ترامپ,لباس های رسمی ملانیا ترامپ

مدل لباس های ملانیا ترامپ

۹٫ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷

ملانیا ترامپ برای باغبانی کتی به قیمت ۱۳۸۹ دلار از برند بالمین به تن کرد.

لباس های رسمی ملانیا ترامپ,مدل لباس ملانیا ترامپ

عکس هایی از لباس های ملانیا ترامپ

۱۰٫ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

بانوی اول آمریکا برای لباس صورتی جیغی که ۳۰۰۰ دلار می ارزید، نقدهای منفی زیادی دریافت کرد. این در حالتی بود که او در سخنرانی خود در همان روز ادعا کرد: «هیچ کودکی نباید گرسنه به خواب رود.»

لباس های شیک ملانیا ترامپ,لباس های ملانیا ترامپ

لباس های جنجالی ملانیا ترامپ

۱۱٫ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

ترامپ در اواسط پروازش به فلوریدا، لباس هایش را عوض کرد و همین موضوع سوژه خبرنگاران شد.

مدل لباس های ملانیا ترامپ, تصاویر لباس های ملانیا ترامپ

لباس های متفاوت ملانیا ترامپ

۱۲٫ ۲ سپتامبر ۲۰۱۷

ترامپ برای سفرش به تگزاس کلاهی به سر کرد که روی آن کلمه «تگزاس» نوشته شده بود.

مدل لباس های ملانیا ترامپ, تصاویر لباس های ملانیا ترامپ

لباس های اسپرت ملانیا ترامپ

۱۳٫ ۲ سپتامبر ۲۰۱۷

ملانیا برای بازدید از تگزاس، پیراهنی از برند رالف لورن به قیمت ۱۵۹۰ دلار به تن کرد. این پیراهن اکنون به قیمت ۶۳۴ دلار به حراج گذاشته شده است.

انواع لباس های ملانیا ترامپ, لباس های مجلسی ملانیا ترامپ

مدل پیراهن کوتاه ملانیا ترامپ

۱۴٫ ۵ جولای ۲۰۱۷

یکی دیگر از کت های گران قیمت ملانیا که هنگام ورودش به لهستان به تن داشت، کتی به قیمت ۲۴۰۰ دلار بود.

لباس های رسمی ملانیا ترامپ,لباس های شیک ملانیا ترامپ

مدل کت بلند ملانیا ترامپ

۱۵٫ ۲۶ مه ۲۰۱۷

لباسی که ملانیا برای مراسم نشست گروه هفت انتخاب کرده بود از برند لوکس و بسیار گران قیمت دولچه و گابانا بود که ارزشی حدود ۵۱۵۰۰ دلار داشت. منتقدان معتقدند که او با پوشیدن این کت تنها می خواسته که ثروت خود را به نمایش بگذارد. قیمت این کت با درآمد ۲۰۱۵ خانواده متوسط آمریکا برابری می کند.

تصاویر لباس های ملانیا ترامپ,عکس هایی از لباس های ملانیا ترامپ

مدل کت ملانیا ترامپ از برند دولچه و گابانا

۱۶٫ ۲۴ مه ۲۹۱۷

لباس مشکی دنباله دار و پوشش سر ملانیا در دیداری که با پاپ داشت، بحث برانگیز شد.

مدل لباس ملانیا ترامپ,مدل لباس های ملانیا ترامپ

لباس مشکی ملانیا ترامپ

۱۷٫ ۲۰ ژانویه ۲۹۱۷

بعد از انتخابات جنجال برانگیز آمریکا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از برندهای مشهور مخالفت خود را نشان و اعلام کردند که از طراحی لباس برای ملانیا خودداری می کند. در آن میان، تنها برند رالف لورن بود که به درخواست ملانیا پاسخ مثبت داد. همین موضوع باعث شد که این برند از چشم بسیاری از مردم بیافتد.

انواع لباس ملانیا ترامپ, انواع لباس های ملانیا ترامپ

مدل لباس رسمی ملانیا ترامپ

منبع : bartarinha.ir

گردآوری:مجله یک پارس

مدل مانتو قرمز

نمونه هایی از جدیدترین مدل مانتوهای قرمز

 

مدل مانتو قرمز زنانه, مانتو قرمز مجلسی
مدل مانتو قرمز, مانتو قرمز زنانه

مدل مانتو قرمز بازیگران

 

مدل مانتو شلوار ست, مدل مانتو سنتی
مدل مانتو بازیگران, مدل مانتو قرمز بازیگران

مدل مانتو قرمز زنانه

 

مانتو قرمز مجلسی, جدیدترین مدل مانتوهای قرمز
مانتو قرمز زنانه, مدل مانتو قرمز زنانه

مدل مانتو جلوباز

 

مدل مانتو جدید, مدل مانتو شلوار ست
مدل مانتو سنتی, مدل مانتو بازیگران

جدیدترین مدل مانتوهای قرمز

 

مدل مانتو بازیگران,مانتو قرمز زنانه
مدل مانتو قرمز بازیگران,مدل مانتو قرمز

شیک ترین مانتوهای قرمز

 

 

گردآوری:مجله یک پارس

برای عکس دوران بارداری چه رنگ هایی بپوشیم؟

برای عکس دوران بارداری باید لباس بارداری تان را به رنگ هایی انتخاب کنید که اضافه وزن این روزهای تان را کمتر نشان دهد. به همین بهانه در این مقاله بهترین رنگ ها برای لباس بارداری را به شما پیشنهاد می دهیم.

لباس بارداری چه رنگی بپوشیم؟

مدتی است که خانم های باردار برای دوران بارداری شان به سراغ آتلیه های مختلف رفته و عکس های بارداری زیبایی می گیرند. برای زیباتر شدن در این عکس ها باید بدانید که لباس بارداری ای که می پوشید باید از په رنگ هایی انتخاب کنید که اضافه وزن این روزهای تان را کمتر نشان دهد. در این مقاله به شما رنگ هایی را پیشنهاد می کنیم که می توانید برای لباس بارداری تان انتخاب کنید.

لباس باداری به رنگ سبز نعنانی

اگر شما به دنبال رنگ هایی ساده، شاد و همیشه مد هستید، لباس سبز نعنایی بهترین انتخاب برای شما است.

بهترین رنگ لباس بارداری, لباس بارداری گلدار

لباس های بارداری سبز نعنایی شاد و همیشه مد هستند

لباس بارداری گلدار

این لباس گلدار برای عکس گرفتن در دوران بارداری بسیار مناسب است. شما به راحتی می توانید این لباس را برای میهمانی های دوران بارداری هم استفاده کنید و برای شیک پوشی بیشتر کیف و کفش تان را هم رنگ گلهای پیراهن تان انتخاب کنید. اگر قصد انداختن عکس دوران بارداری دارید بهتر است زمینه عکس تان با زمینه لباس تان همخوانی داشته باشد.

رنگ های مناسب لباس بارداری,بهترین رنگ های لباس بارداری

برای شیک پوشی دربارداری کیف و کفش تان را هم رنگ گلهای پیراهن تان انتخاب کنید

لباس بارداری به رنگ خاکستری

رنگ طوسی یکی از رنگ های عالی برای لباس بارداری است. مخصوصا اگر فرزند شما دختر است می توانید برای عکس دوران بارداری این رنگ را با رنگ صورتی ست کنید.

جدیدترین لباس های بارداری, شیک ترین لباس های بارداری

اگر فرزند شما دختر است می توانید برای عکس دوران بارداری این رنگ را با رنگ صورتی ست کنید

لباس بارداری با رنگ های آبرنگی

همانظور که گفتیم طرح های گلدار برای لباس بارداری بسیار مناسب است. طرح های آبرنگی یکی دیگر از مدل های طرح دار مناسب برای لباس بارداری است.

انتخاب رنگ لباس بارداری,لباس های بارداری رنگی

طرح های آبرنگی یکی دیگر از مدل های طرح دار مناسب برای لباس بارداری است

لباس بارداری به رنگ مشکی

مشکی هم که جزو رنگ های همیشه مناسب است و ویژگی اصلی اش پنهان کردن اضافه وزن تان در دوران بارداری است.

لباس بارداری گلدار, مدل لباس های بارداری

ویژگی اصلی لباس مشکی پنهان کردن اضافه وزن تان در دوران بارداری است

لباس بارداری به رنگ شاتوتی

اگر شما جزو خانم های مو مشکی و تیره هستید، این رنگ لباس بارداری بهترین انتخاب برای شما است.

بهترین رنگ های لباس بارداری, بهترین رنگ لباس بارداری

لباس بارداری به رنگ شاتوتی مناسب خانم های مو مشکی و تیره است

لباس بارداری به رنگ صورتی روشن

اگر شما جزو خانم هایی با موهای بلوند و روشن هستید، رنگ صورتی روشن را برای لباس بارداری تان به شما پیشنهاد می کنیم.

رنگ های مناسب لباس در بارداری, جدیدترین لباس های بارداری

رنگ صورتی روشن برای لباس بارداری مناسب خانم های مو بلوند و روشن است

لباس بارداری سایه روشن

این طرح ها بیشتر مناسب کسانی است که بیشتر اضافه وزن شان در قسمت پایین تنه باشد و حتما باید برای لباس هایی انتخاب شود که بلند هستند.

شیک ترین لباس های بارداری,انتخاب رنگ لباس بارداری

لباس های بارداری سایه روشن مناسب کسانی است که اضافه وزن شان در قسمت پایین تنه باشد

لباس بارداری به رنگ سفید

لباس بارداری به رنگ سفید را باید کسانی انتخاب کننده که اضافه وزن شان در دوران بارداری مشهود نیست و نهایت در سه ماهه دوم بارداری هستند.

انتخاب رنگ لباس بارداری,بهترین رنگ های لباس بارداری

لباس بارداری به رنگ سفید مناسب کسانی که اضافه وزن شان در دوران بارداری مشهود نیست

منبع : seemorgh.com

گردآوری:مجله یک پارس

لباس هایی که هرگز نباید بخرید

گاهی اوقات چیزهایی خرید می کنید که اصلا نیازی به آن ها ندارید و برای همیشه بدون این که حتی یک بار هم از آن ها استفاده کرده باشید گوشه کمد خاک می خورند. بهتر است این عادت بد را کنار بگذارید و برای چیزهایی که نیازی به آن ها ندارید هزینه نکنید. از جمله لباس هایی که هیچوقت نباید بخرید موارد زیر هستند:

عینک آفتابی بزرگ

دیگر مثل گذشته پنهان کردن صورت پشت قاب بزرگ عینک های آفتابی شیک به نظر نمی رسد. پس بهتر است در انتخاب عینک کمی دقت کنید و قاب های کوچک تری انتخاب کنید.

شیوه خرید لباس,راهنمای خرید لباس

بهتر است در انتخاب عینک کمی دقت کنید و قاب های کوچک تری انتخاب کنید

لباس های پوست طبیعی حیوانات

لباس های پوست مصنوعی هم زیبا هستند. پوشیدن لباس هایی که از پوست طبیعی حیوانات ساخته شده اند به نظر کاری چندش آور و وحشیانه می رسد.

نکاتی برای خرید لباس,راهنمای خرید لباس

لباس های پوست مصنوعی هم زیبا هستند

تیشرت ساده

خریدن یک تیشرت ساده با قیمت گزاف بسیار احمقانه است چون با هزینه کمتری هم می توانید همین تیشرت سفید ساده را بخرید.

نکته هایی برای خرید لباس, راهنمای خرید لباس

خریدن یک تیشرت ساده با قیمت گزاف بسیار احمقانه است

کفش های گلیمی

کفش های گلیمی در قرن ۱۴ بیشتر توسط دهقانان استفاده می شد چون یک بار مصرف بودند. آیا به نظر شما احمقانه نیست که ۵۰۰ دلار بابت یک جفت کفش یک بار مصرف پرداخت کنیم؟ پاشنه های این کفش ها که به شکل نخ های گونی هستند از هر برندی که باشد خیلی زود فرسوده می شود.

اصول و نحوه خرید لباس,مهارت های خرید کفش و لباس

کفش های گلیمی از هر برندی که باشند خیلی زود فرسوده می شوند

پارچه های مصنوعی

هنگام خرید باید به جنس پارچه دقت کنید. پارچه های مصنوعی هم برای سلامت بدن مضر هستند چون از مواد شیمیایی ساخته شده اند و هم برای محیط زیست مضر هستند.

راهنمای خرید لباس, مهارت های خرید لباس

هنگام خرید باید به جنس پارچه دقت کنید

جوراب توری

پوشیدن جوراب های توری همیشه اشتباه است. این مدل جوراب ها بیشتر به درد مناسبت هایی مثل هالووین می خورند.

راهنمای خرید لباس, شیوه خرید لباس

پوشیدن جوراب های توری همیشه اشتباه است

پاشنه نازک

پوشیدن کفش های پاشنه نازک بسیار سخت است پس بهتر است به جای آن ها کفش های پاشنه تخت بخرید.

خرید لباس و کفش های بدون نیاز, نکته هایی برای خرید لباس

بهتر است به جای پوشیدن کفش های پاشنه نازک، کفش های پاشنه تخت بخرید

منبع : bedunim.ir

گردآوری:مجله یک پارس

مدل کفش دختر بچه ها

نمونه هایی شیک و جدید از مدل کفش های دختر بچه ها

 

جدیدترین کفش های دخترانه,شیک ترین کفش های بچه گانه
مدل کفش دخترانه,کفش های دخترانه

کفش های مجلسی دخترانه

 

مدل کفش های عروسکی,زیباترین مدل کفش بچه گانه
کفش های جدید دختربچه ها,کفش های شیک دخترانه

مدل کفش های عروسکی

 

شیک ترین کفش های بچه گانه,مدل کفش دختربچه ها
کفش های دخترانه,جدیدترین کفش های دخترانه

شیک ترین کفش های بچه گانه

 

مدل های جدید کفش دخترانه,مدل کفش های عروسکی
زیباترین مدل کفش بچه گانه,کفش های جدید دختربچه ها

مدل کفش دخترانه

 

کفش های جدید دختربچه ها,کفش های دخترانه
کفش های شیک دخترانه,مدل کفش دخترانه

جدیدترین کفش های دخترانه

 

جدیدترین کفش های دخترانه,شیک ترین کفش های بچه گانه
مدل کفش دخترانه,کفش های دخترانه

کفش های جدید دخترانه

 

گردآوری: بخش مد بیتوته

گردآوری:مجله یک پارس