برچسب گذاری توسط: اخبار روز ،پزشكان انگليسى،اعتصاب/يكپارس

پزشكان انگليسى اعتصاب مى كنند !

پزشکان انگلیسی در نظر دارند در ماه آینده میلادی اعتصابی سه روزه برگزار کنند. به گزارش پرس تی وی، پزشکان انگلیسی از مدتها قبل به شرایط کاری خود اعتراض دارند. آنها قصد دارند در...