برچسب گذاری توسط: تیلور

چهره تیلور در مزرعه!

طرفداران تیلور ،”جف” و “ترسا” گرنیوود(زوج آمریکایی) ،چهره او را به صورت یک هزار توی مارپیچی در یک مزرعه غلات بر زمین نقش کردند. پس از اتمام این اثر طرفداران تیلور به این مزرعه...