برچسب گذاری توسط: ضرب المثل وقتی همه كدخدا باشند ده ویران می‌شود