برچسب گذاری توسط: نحوه کنار امدن با قاعدگی

قاعدگی؛ از نفخ تا رنگ پریدگی!

  قاعدگی یا عادت ماهانه  به جاری شدن خون از پوشش داخلی رحم گفته می‌شود  قاعدگی و برازندگی انگار که بدن درد، نفخ و خستگی دوران قبل از قاعدگی کافی نبوده اند که باید...