برچسب گذاری توسط: گروگان گیری

گروگان گیری در شهر تگزاس امریکا

خبر نگار یک پارس از شهر تگزاس امریکا گزارش داده  که یک گروگان گیری در یکی از اپارتمانهای این شهر رخ داده است در ساعت ۵:۳۰ عصر به وقت محلی  در تگزاس امریکا  (۹...