این هم دستمزد متخصص نرم افزار + جدول

طبق تعرفه گذاری نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک در سال 94 که از سوی سازمان نظام صنفی یارانه ای اعلام شده، نرخ دستمزد هر نفر ساعت کار در کلانشهرها برای متخصصان با این فرمول محسابه می شود:

cgf30vf1qkxifbq6s341.jpg

برای محاسبه حداقل دستمزد یک متخصص نرم افزار با استفاده از این فرمول نیاز به دو فاکتور ضریب شغلی و رتبه شورا داریم.
طبق اعلام سازمان نظام صنفی یارانه ای، ضریب شغلی خدمات نرم افزاری بدین شرح است:

xk2ipksjkfjyi27227.jpg
در جدول زیر، مقدار دستمزد یک متخصص نرم افزار در بخش های مختلف کاری به صورت هر نفر ساعت محاسبه شده است. البته این میزان دستمزد هر نفر ساعت برای متخصصی است که در کلانشهرهای کشور (به جز تهران) فعالیت می کند.
618bvkqqcjpgre02xks.jpg
برای محاسبه میزان دستمزد هر نفر ساعت فعالیت متخصص نرم افزار در شهر تهران، به جای ضریب 1.1 در فرمول ذکر شده باید از ضریب 1.3 استفاده شود و برای محاسبه این رقم برای سایر شهرها از ضریب یک استفاده می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.