عبور شهاب‌سنگ از کنار زمین: ۱۵ اسفند

قرار است در پنجم ماه مارس سیارکی از نزدیکی زمین عبور کند که ناسا اعلام کرده احتمال اینکه این جرم کیهانی به سیاره زمین برخورد کند صفر است،‌ درحقیقت احتمال اینکه یکی از ساکنان زمین دراثر برخورد یک جرم آسمانی جانش را از دست بدهد، یک در ۷۴۸۱۷۴۱۴ است. احتمال اینکه فردی دراثر حمله یک سگ یا اصابت رعد جانش را از دست بدهد از احتمال مرگ ناشی از برخورد یک شهاب‌سنگ بسیار بیشتر است.

 اکونومیست براساس آماری که شورای ملی ایمنی آمریکا از احتمال مرگ انسان‌ها در اثر رویداد‌های غیرعادی جمع‌آوری کرده‌است، گرافیک اطلاع‌رسانی ایجاد کرده که در آن احتمال مرگ ناشی از برخورد جرمی کیهانی در آخرین رتبه قرار گرفته‌است.
براساس این گرافیک، بالاترین رتبه در عوامل مرگ‌آور را بیماری‌های قلبی به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن آسیب زدن عمدی به خود، جراحت ناشی از گلوله و راه رفتن رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. در حقیقت،‌احتمال اینکه فردی در حین راه‌رفتن جانش را از دست بدهد یک در 54538 است.

 

همشهري آنلاين

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.