کشف راز لکه مرموز مشتری

مشتری  کشف راز لکه سرخ مشتری

تصاویر ۴K خیره کننده ای از مشتری توسط تلسکوپ فضایی هابل تهیه و راهی زمین شده که حیرت دانشمندان از لکه قرمز این سیاره ناشناخته را به همراه داشته است.

به گزارش یک پارس به نقل از مهر، لکه سرخ مشتری همواره برای دانشمندان جای سؤال و تعجب بوده است. این لکه که در واقع توفانی عظیم به بزرگی زمین محسوب می شود در حدود ۴۰۰ سال است که در مشتری در حال وزیدن است و حالا که تصاویر باکیفیت ۴K از آن به دست آمده، دانشمندان با حیرتی بیشتر از قبل آن را نظاره می کنند.

در این تصاویر که نخستین سری از تصاویر ۴K از سیارات دوردست منظومه شمسی محسوب می شوند بازگوکننده موج عجیبی در شمال خط استوایی مشتری هستند.

این مشخصه از آن جهت به عنوان یک ویژگی «نادر» توصیف شده است زیرا تاکنون تنها یک بار آن هم توسط کاوشگر وویجر ۲ در چند دهه پیش شناسایی شده بود.

دانشمندان ناسا بر این باور بودند که آنچه که توسط کاوشگر وویجر در سالها پیش مشاهده شده تنها یک اتفاق بوده است اما اکنون آنها آن را یک مشخصه واقعی به شمار می آورند.

تصاویر جدیدی که هابل از مشتری تهیه و راهی زمین کرده است همچنین نشان می دهند که لکه قرمز این سیاره بیشتر از آنکه قرمز باشد، نارنجی است و جالب اینکه به تدریج در حال کوچکتر شدن است.

تازه ترین بررسی های دانشمندان حکایت از آن دارد که طول محور این لکه در مقایسه با سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴۰ کیلومتر کوتاهتر شده است.

اما آنچه که بیش از هر نکته دیگری بر حیرت دانشمندان افزوده، جریانهای مختلف در توفان مشتری است. آنها متوجه شده اند که بادهای شدید لکه قرمز (نارنجی) مشتری که تا ۵۳۱ کیلومتر بر ساعت سرعت دارند در جهات مختفل وزیده و گردابی غیرقابل تصور ایجاد کرده اند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.