چرا تمساح با یک چشم باز می خوابد؟

برخی حیوانات مثل تمساح با یک چشم باز می‌خوابند و اکنون محققان استرالیایی به توضیح دلیل این امر پرداخته‌اند.

۳۰۰۰۱۵

زمانی که حیوانات چشمان خود را برای خواب می‌بندند، بیشتر در معرض شکار هستند، اما حیواناتی مثل تمساح این عمل را انجام نمی‌دهند و با یک چشم باز می‌خوابند تا در خواب هم از خود دفاع کنند.

این وضعیت به حیوان کمک می‌کند تا همیشه در حالت دفاع باشد و این وضعیت به این منجر می‌شود که یک نیمکره مغز خاموش و نیمکره دیگر فعال باشد و از او محافظت کند.

محققان دانشگاه لا تروب استرالیا اظهار کردند: این نوع خواب unihemispheric نام دارد. تمساح در میان حیوانات در خواب طولانی با یک چشم باز شهرت دارد.

در این آزمایش انسانی در کنار تمساح بود و تمساح برای مراقبت از خودش با یک چشم او را کنترل می‌کرد.

علاوه بر تمساح برخی ازپرندگان، آبزیان و خزندگان هم با یک چشم باز می‌خوابند.

محققان اظهارکردند: این مطالعه در درک بهتر چرخه خواب و اثرات آن مفید است.

نتایج این بررسی در مجله Experimental Biology منتشر شده است.