عکس‌هایی معنادار از واقعیت ما و گوشی‌های هوشمندمان

گوشی های هوشمند به نظر برای همیشه رفتارهای شخصی و اجتماعی ما را تغییر داده اند. در خیابان، در مترو، در پارک و در خانه این گوشی های هوشمند هستند که به اصلی ترین بخش وجودی ما تبدیل شده اند و آنچه «کمیل کوتاربا» در تصاویر عکاسی شده خود نشان میدهد، وجه دهشتناکی از واقعیت روزمره ما است.

به گزارش «تابناک» این روزها گوشی های هوشمند تبدیل به کارکرد های محوری و مرکزی زیست انفرادی و اجتماعی ما شده اند و این موضوع فراتر از گفتگو و گپ زدن با دوستان است. تا جایی که این گوشی های هوشمند تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره همه ما شده اند. این موضوعی است که ذهن Kamil Kotarba را به خود مشغول داشته است تا با سری عکس های خود نشان دهد که زندگی ما تا چه حد وابسته به گوشی های هوشمند است:

عکس هایی معنادرا از واقعیت ما و گوشیهای هوشمندمان

وی در باره عکس های خود میگوید: این آلبوم کاری بسیار جزئی است اما انگیزه آن در واقع از نگاهی به رفتارهای روزمره خود و دوستانم زاده شده. من اغلب متوجه این نکته شده ام که بدون هیچ قصد و اختیاری، به شکل مرتب از گوشی هوشمند خود استفاده میکنم. بدون هیچ دلیلی، برای بررسی فیسبوک، دیدن عکسهای اینستاگرام، و حتی فقط برای لمس صفحه نمایش، گوشی خود را بر میدارم. تکنولوژی رفتارهای روزمره من و اطرافیان را تغییر داده است.

وی برای به تصویر کشیدن این موضوع، دوستان خود را در موقعیت های مختلف قرار داده است و در حالی که گوشی هوشمند آنها در دست بوده است از آنها عکاسی کرده است. سپس از همان فضا و موقعیت بدون حضور هیچ سوژه ای عکاسی کرده است. بعد از آن این دو تصویر را به نحوی خلاقانه در فوتوشاپ ترکیب کرده است.

کوتاربا به این ترتیب در آلبوم Hide and Seek یک پیام هنری خود را روشن بیان کرده است: گوشی های ما نه تنها به بخشی از وجود ما تبدیل شده اند بلکه جای هویت شخصی ما را نیز گرفته اند. در زیر میتوانید عکس های این آلبوم را مشاهده کنید.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.