سقوط هواپیمای اینترنت‌دار گوگل / نقشه‌ها نقش برآب می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین «سولارا 50» هواپیمای خورشیدی گوگل که جزئی از نقشه بزرگ توزیع اینترنت رایگان در جهان توسط گوگل است ظاهراً اول ماه می در آلبوکرک سقوط کرده است.

در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده، اما سقوط این هواپیما برای ادامه پروژه اینترنت دار کردن مردم جهان با هواپیمای خورشیدی زیر سؤال رفته است.

اخیراً گوگل با خرید شرکت «تایتان آئرو اسپیس» هواپیمای خورشیدی بدون سرنشینی به عرض 50 متر ساخت تا بتواند استارت کار خود برای توزیع اینترنت را مورد آزمایش قرار دهد.

دربخشی از پروژه رؤیایی گوگل(منهای اینترنت بالنی) شبکه‌ای کردن ده‌ها هواپیمای خورشیدی بدون سرنشین و توزیع اینترنت هم‌زمان تعریف‌شده است و این سقوط می‌تواند برای ادامه این پروژه پیامد بدی داشته باشد.12

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.