ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + تصاویر

این موجودات ممکن است باکتری‌هایی بسیار کوچک باشند یا حیواناتی به بزرگی فیل.

ما بسیار از حیواناتی که در در خشکی زندگی می‌کنند را می‌شناسیم، چه این حیوانات را در تلویزیون دیده باشیم چه از نزدیک، اما وقتی پای حیواناتی که در اعماق تاریک دریاها و اقیانوس به میان می‌آید مسئله کلا فرق می‌کند.

ماهی مرکب جهنمی

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

ماهی دندان نیش

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

کوسه چین دار

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

خرچنگ عنکبوتی

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

اژدهای دریایی برگدار

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

گرگ ماهی اطلسی

در حال کار// ترسناک‌ترین قاتلان ناشناخته دریا + عکس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.