صف کشیدن برای تجربه مرگ

اگر می خواهید یک تجربه نزدیک مرگ داشته باشید در این صف بایستید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اخیرا گرایشی جدید در اکثر مردم به وجود آمده است که می خواهند در تابوت بخوابند تا مرگ را خیلی نزدیک حس کنند.

صف کشیدن برای تجربه مرگ

صدها نفر به خاطر حس کردن مرگ برای خوابیدن در تابوت صف میکشند و در یک اتاق ساکت قرار می گیرند و عزاداران ساختگی برای آنان عزاداری می کنند.

صف کشیدن برای تجربه مرگ

بر اساس این گزارش، این مراسم خاکسپاری ساختگی در چین برگزار می شود تا مردم بیشتر قدر زندگی را بفهمند.

صف کشیدن برای تجربه مرگ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.