پرنده ناشناس در حال پرواز نزدیک دهانه آتشفشان+تصاویر

دوربین ها در طول شبانه روز از آتشفشانی که به تازگی فوران کرده است و ستونی از خاکستر به ارتفاع 1 کیلومتر درست کرده بود، فیلم برداری می کنند.

یکی از دوربین ها از یک شیء پرنده ناشناسی فیلم گرفته است که در نزدیکی آتشفشان پوپوکاتپتل در حال پرواز بوده است.
این شیء پرنده سفید با دنباله ای از دود در پشت کوه جابه جا می شود که پس از چند ثانیه به پشت کوه رفتن دوباره از سوی دیگر بیرون می آید.
شئ پرنده ناشناس در حال پرواز نزدیک دهانه آتشفشان
شئ پرنده ناشناس در حال پرواز نزدیک دهانه آتشفشان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.