کشورهایی که بیشترین میلیاردرها را دارند

وب سایت خبر آنلاین: بیلیونرها در کشورهایی که زندگی لاکچری راحت است و امکانات بهتری داده می شود، زندگی می کنند.  تصاویری از  کشورهایی که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند را مشاهده می کنید.

۱- آمریکا

تعداد بیلیونر: ۵۱۵

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۲- چین

تعداد بیلیونر: ۱۵۷

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۳- آلمان

تعداد بیلیونر:۱۴۸

۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۴- انگلیس

تعداد بیلیونر: ۱۳۵

۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۵- روسیه

تعداد بیلیونر: ۱۰۸

۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۶- هند

تعداد بیلیونر: ۱۰۳

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۷- هنک کنگ

تعداد بیلیونر: ۷۵

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۸- عربستان سعودی

تعداد بیلیونر: ۶۴

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۹- فرانسه

تعداد بیلیونر: ۶۴

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

 


۱۰- سوئيس

تعداد بیلیونر: ۶۱

 ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد میلیاردر را دارند

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.