نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر

«اسکات وید»هنرمند و نقاش  با بهره گیری از قلم موها و ابزار نقاشی متنوع و در گذر از مراحل سعی و خطای فراوان،درکار خلاقانه دریافت که  چطور از دل گل و خاک  جمع شده بر روی خودروها، نقاشی های زیبایی خلق کند.اسکات اززمان کودکی اش و با دست خود بر روی ماشین ها نقاشی کشیده است ، اکنون تعدادی از آثار هنری خود را به برندهای خودروسازی مطرح دنیا فروخته است. آثار اسکات از تقلید آثار مشهور نقاشی تا کارهای ابتکاری و مختص به خودش را
در بر می گیرد .
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر
نقاشی های متفاوت اما دیدنی +تصاویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.