تبلیغ به وسیله کت و شلوار+تصویر

عکس زیر مربوط به یک فروشگاه اورکت در کپنهاگ دانمارک است که مالک آن در سال 1936با اقدامی  تبلیغی بسیار عجیب،که را برای فروشگاه خود انجام داد.
مالک این فروشگاه تمام نمای ساختمانی که فروشگاه در آن قرار داشت را با چند هزار اورکت پوشاند تا مشتریان با دیدن ساختمان خود به خود به سمت این فروشگاه جلب شوند.

البته پلیس به علت ازدحامی که برای دیدن این فروشگاه عجیب شده بود به صاحب آن دستور داد تا لباس‌ها را از روی نمای ساختمان جمع کند.

نکته جالب اینجاست که صاحب این فروشگاه توانست تمامی این لباسها را قبل از جمع آوری بفروشد.

تبلیغات به وسیله کت و شلوار+تصویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.