لانه سازی برای حفظ پرندگان+تصاویر

در طول 7 سال گذشته بیش از 3500  لانه پرندگان در پروژه های مختلف در سراسر جهان  ساخته شده اند؛ برخی از پرندگان هنوز در شهرهای ما زندگی میکنند. خالق این طرح در این باره می گوید؛ من این پروژه را آغاز کردم، زیرا فکر کردم که مهم است که این موجودات مطمئن شوند، می تواند همچنان در شهرها زندگی کنند. مردم همیشه درباره این کار میپرسند و پاسخ من این است که اگر پرندگان هنوز  در این منطقه وجود دارند به علت این است که به سمت این لانه ها پرواز میکنند.

درنتیجه  پرندگان نمی خواهند در یک مکان پر سرو صدا و شلوغ زندگی کنند و از این لانه ها استقبال میکنند.

گفتنی است؛ این پروژه درواقع ایجاد یک پناهگاه برای پرندگان بوده لذا  یادآوری این نکته که قطع درختان و نبود چنین لانه هایی  به ترک پرندگان در جهان شهری می انجامد لازم است.

در زیر تصاویری از این لانه های اعجاب انگیز می بینید؛

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

لانه های برای حفظ پرندگان+تصاویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.