نتیجه برخورد پرنده با هواپیما +تصاویر

در هنگام رانندگی حتما با تابلو هایی برخورد کرده اید که نشان دهد در آن محل ها حیوانات در حال عبور هستند اما کاپیتان این هواپیمای 737 که با 71 مسافر در حال فرود بود پرنده در حال پرواز را ندید و دماغه هواپیما را به این روز درآورد.

نتیجه برخورد پرنده با هواپیما +تصاویر
نتیجه برخورد پرنده با هواپیما +تصاویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.