تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر جهان (2)

شاید اولین پلی که بشر ساخت، تصویری از صحنه ای در آفریقاست که یک انسان اولیه، در حال عبور از روی درختی است که بر رودخانه به شکل پل قرار دارد. پلها استفاده های زیادی برای انسانها دارند هم به لحاظ صرفه اقتصادی و هم به خاطر کوتاه کردن مسافتها. پلها ممکن است در هر جایی ساخته شوند، رودخانه ها، اقیانوس ها، جنگل، کوه ها. در این مجموعه، تصاویری از پل های زیبای سراسر دنیا را برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.

تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل TRIFT ـ سوئیس
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل CARRICK-A-REDE ـ ایرلند شمالی
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل NANJING رودخانه یانگ تسه ـ چین
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل جورج واشنگتن ـ نیویورک
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل HOWRAH  ـ هند
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل CHAPEL ـ سوئیس
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA ـ برزیل
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل ORESUND ـ سوئد
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل RIALTO ـ ونیز
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل ROYAL GORGE ـ کلرادو
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل CAPILANO SUSPENSION ـ کانادا
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل TOWER ـ لندن
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل HOPE ـ روسیه
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل KINTAI ـ ژاپن
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل CHENYANG ـ چین
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
سی و سه پل ـ ایران
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل HUSSAINI HANGING  ـ پاکستان
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل BOSPHORUS ـ ترکیه
تصاویری از پل های شگفت انگیز از سراسر دنیا ـ 2
پل HENDERSON WAVES ـ سنگاپور
منبع: hiconsumption

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.