اين شهر در قرآن لعن شده!

شهر قوم لوط در اردن در قرآن کريم مورد لعن قرار گرفته است. اين شهر در حال حاضر به خرابه اي غيرقابل سکونت تبديل شده است. گفتنی است؛ اين شهر همواره مورد استقبال گردشگران خارجي قرار مي گيرد.

image

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.