جان کری در حال گیتار زدن!

جان کری وزیر خارجه آمریکا در حضور همتای اسپانیایی اش و در حاشیه سفر به مادرید، گیتاری در دست گرفت و در این دیدار رسمی به نوازندگی پرداخت.

۲۰۰۷۷۹

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.