نقاشی های سه بعدی کف دست

ن

Iantha Naicker  هرروز 3 تا 4 ساعت از زمانش را صرف نقاشی کف دستش می کند. او عاشق تصویرسازی سه بعدی از هرچیزیست که تصور کنید. او برای این کار از رنگ اکریلیلک و خودکار ژلی سفید استفاده می کند که پس از عککاسی به راحتی شسته شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.