دسته‌ها
تازه های روانشناسی

افزایش یک میلیون نفری جمعیت ایران در سال 2014

سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انسانی 2015 اعلام کرد یک میلیون نفر به جمعیت ایران در سال 2014 نسبت به سال 2013 افزوده شده است و جمعیت ایران به 78.5 میلیون نفر رسیده است.

به گزارش یک پارس به نقل از فارس بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال 2013 برابر با 77.4 میلیون نفر بوده است.

این نهاد بین‌المللی سال گذشته در گزارش توسعه انسانی 2014 جمعیت 91.3 میلیون نفری را برای ایران در سال 2030 پیش بینی کرده بود که نسبت به پیش‌بینی پیشین این سازمان در سال 2013 رقم پیش بینی 6.9 میلیون نفر افزایش یافته بود؛ این رقم در گزارش امسال همان 91.3 میلیون نفر اعلام شده است.

در گزارش توسعه انسانی 2013 جمعیت 84.4 میلیون نفری را برای ایران در سال 2030 پیش بینی شده بود.

کارشناسان گفته‌اند در صورت ادامه روند کنونی، باید منتظر منفی شدن رشد جمعیت ایران بود؛ بحرانی که اکنون برخی کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن گرفتار آن هستند. جمعیت ژاپن در سال 2013 بالغ بر 127.1 میلیون نفر و در سال 2014 برابر با 127 میلیون نفر بوده که به پیش بینی سازمان ملل این رقم در سال 2030 به 120.6 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

ایران در سال 2014 همانند سال 2013 به‌عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است و بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل در سال 2030 نیز همین رتبه را حفظ خواهد کرد.

این گزارش همانند سال گذشته اعلام کرد، متوسط رشد جمعیت ایران در سال های 2000 تا 2005 را 1.2 درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای 2010 تا 2015 به 1.3 درصد افزایش یابد.

همچنین در سال های 2000 تا 2005 نرخ باروری به‌ازای هر زن در ایران 2 تولد بوده است و پیش بینی شده است این رقم در سال های 2010 تا 2015 به 1.9 تولد کاهش یابد.

جمعیت شهری نیز که در سال 2000 بالغ بر 64 درصد کل جمعیت ایران بوده است در سال 2013 به 69.2 درصد افزایش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل جمعیت جهان که در سال 2014 به 7 میلیارد و 243 میلیون نفر رسیده است در سال 2030 به 8 میلیارد و 424 میلیون نفر خواهد رسید. متوسط رشد جمعیت جهان در فاصله سال های 2010 تا 2015 نیز 1.1 درصد پیش بینی شده است.

این گزارش کل جمعیت کشورهای عربی جهان در سال 2013 را 373.1 میلیون نفر اعلام کرد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2030 به 481.3 میلیون نفر افزایش یابد. رشد جمعیت کشورهای عربی در سالهای 2000 تا 2005 بالغ بر 2.2 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است این رقم در سالهای 2010 تا 2015 به 2 درصد برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *