مردان کدام ظاهر زنان را بیشتر می‌پسندند؟

برای همه زنان مهم است که مردها چه ظاهری از آنها را بیشتر می پسندند. دانستن سلیقه مردان کار سختی نیست این مطلب راهنمای خوبی پاسخ به این سوال است که کدام ظاهر زنان را مردان دوست دارند؟

در یک تحقیق و همه پرسی محققان۴۰ زن را با ظاهر متفاوت و آرایش متفاوت انتخاب کردند و از آنها خواستند که مدل عکاسی شوند. از این زنان خواسته شد که با آرایش و ظاهری که برای یک قرار عاشقانه مهم دارند برای عکاسی حاضر شوند. مدل‌ها قبل و بعد از آرایش و حتی در حین آرایش عکاسی شدند.

بعدعکس های این مدلها را برا۴۰ زن و۴۰ مرد دیگر نمایش دادند و از آنها خواسته شد که عکس‌ها را به دقت نگاه کنند و از آنها خواستند که جذابترین عکس هر زن را انتخاب کنند.

نتیجه کاملا با آنچه که زنها خودشان در مورد عکس‌هایشان قضاوت می‌کردند متفاوت بود. در حالیکه زنها عکس‌های با آرایش را جذابتر می‌دانستند مردان عکس‌های بدون آرایش را می‌پسندیدند.

آن ۴۰ زنی که عکس‌ها را دیدند زنان را با آرایش جذابتر میدانستند و مردان بدون استثنا زنان را بدون آرایش و یا با آرایش خیلی کم می‌پسندیدند.

بنابراین برخلاف تصور زنان که فکر می‌کردند مردها چهره‌های با آرایش زیاد را جذاب می‌دانند و برای اولین قرار شامشان سعی میکردند با آرایش جذابتر به نظر برسند، مردان ترجیح میدادند که چهره‌ها طبیعی ویا با آرایش خیلی کم باشند.

خلاصه اینکه اگر قرار شام عاشقاته دارید بهتر است دیگر از مژه مصنوعی و رژ لب غلیظ و تیره استفاده نکنید مطمئن باشید چهره طبیعی شما با یک آرایش ساده و کم بسیار در نظر آقایان جذابتر است.
جام نيوز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.