جسد زنی که در خرابه ها رها شده بود

جسد رها شده زني که بيش از 5روز از مرگ وي مي گذشت، در يکي از خرابه هاي حاشيه جاده چناران – مشهد و در نزديکي پيچ ساغروان کشف شد.

بعدازظهر روز سه شنبه گذشته، شهروندان در تماس با پليس 110، از وجود جسد زني در يکي از خرابه هاي روستاي پري آباد خبر دادند.در پي دريافت اين خبر، مأموران پاسگاه انتظامي سلطان آباد به محل کشف جسد عزيمت کردند و با تأييد درستي خبر، ماجرا را به قاضي ويژه قتل عمد اطلاع دادند. دقايقي بعد، با حضور مقام قضايي و کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي، بررسي هاي پليسي در اين باره آغاز شد. جسد مربوط به زني حدود 30 تا 35ساله بود که مانتو، شلوار کشي و چادر گلدار مشکي به تن داشت و روسري قهوه اي رنگ گلدار نيز دور سرش پيچيده شده بود.ادامه بررسي ها نشان داد، اين زن جوان در حالي توسط وسيله نقليه به محل کشف منتقل و رها شده است که بيش از 5 روز از مرگ وي مي گذرد. در حالي که هيچ گونه مدارک شناسايي از اين زن به دست نيامده است. پليس جنايي از شهروندان خواست چنان چه اطلاعي از هويت مقتول دارند، با تلفن 2183700 و يا 110، اطلاع دهند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.