درعذرخواهی، نبش قبر نکنید

شما چیزی را كه خراب كرده اید باید مرمت كنید. همانطور كه وقتی تصادف می كنید، باید درصورت مقصر بودن خسارت بپردازید، در تصادفات رفتاری هم همینطور است. باید اشتباه تان را جبران كنید. با بیان صریح بگویید:«به من بگو چكار كنم تا از من بگذری و مرا ببخشی؟»

عذرخواهی ، معذرت، هدیه

در مقاله ی قبل باعنوان «ببخشید ، من اشتباه کردم!»گفتیم که هر انسانی كم و بیش اشتباهاتی دارد ولی در این میان آنهایی برنده هستند كه می دانند چگونه آن را جبران كنند و بار دیگر سعی كنند آن اشتباه تكرار نشود و بهترین راه یک عذر خواهی اصولی است. چند اصل برای عذر خواهی صحیح را گفتیم و حال بقیه ی ماجرا:

وقت گذاشتن برای حل مسئله

وسط دعوا حلوا خیرات نمی كنند. وقتی برای عذرخواهی پیش می روید، بدانید كه طرف مقابل شما دلخور است و شاید نتواند رفتارش را كنترل كند

وقتی عذرخواهی می كنید، نمی توانید توقع داشته باشید طرف مقابل خیلی سریع بگوید: باشه، یا مهم نیست و اشكال ندارد. ممكن است او هم حرف هایی داشته باشد؛ بخواهد گلایه كند یا صحبت های شما را بشنود. پس عجله نكنید، وقت بگذارید و سر صبر و با حوصله برای او توضیح دهید. در این مرحله باید خیلی مراقب باشید كه توضیحات به سمت نبش قبر مشكلات گذشته نرود و اگر برای یك بدگویی می خواهید عذرخواهی كنید پای كارهای خطای او را در 3 سال گذشته به میان نكشید. این جلسه برای اشتباه شماست و اشتباه های او را ببخشید به دادگاه تجدید نظر در روزهای آتی واگذار كنید.

بی خجالت حرفت را بزن

درست است كه بهتر است هنگام بیان عذرخواهی، تماس چشمی تان را با طرف مقابل قطع نكنید، چشم هایتان را به زمین ندوزید، دست هایتان را به هم قفل نكنید و از هر كاری كه بیانگر عدم صداقت در گفتار یا بی تفاوتی باشد، پرهیز كنید اما گاهی شما از عذرخواهی حضوری گریزان هستید و تحت هیچ شرایطی نمی توانید این كار را انجام دهید. هر چند این كار به صورت حضوری بهتر پاسخ می دهد اما فراموش نكنید كه خجالت و عدم توانایی عذرخواهی حضوری باعث نشود به طور كل دور معذرت خواستن را خط بكشید. می توانید تلفنی، چتی و پیامكی این كار را انجام دهید. كمی خلاقیت داشته باشید، مخصوصا دلخوری های زن و شوهری كه می تواند نگاه خلاقانه شما را به نزدیك شدن بیشتر بعد از رفع ناراحتی تبدیل كند.

چه زمانی و تا چه حدی؟

بسته به اینكه چه خطایی انجام داده باشید، سرعت و شدت عذرخواهی تان باید متفاوت باشد. بگذارید یك مثال دم دستی بیاوریم. عذرخواهی ای كه خیلی مرسوم است و احتمالا زیاد آن را به كار برده اید زمانی است كه وسط حرف كسی می پرید و همان موقع می گویید: ببخشید بین حرفت… اما تصور كنید دو روز بعد یك ای میل عذرخواهی بزنید و از او برای اینكه در مهمانی وسط حرفش پریده اید، عذر بخواهید. این كار بیشتر باعث خنده طرف مقابل می شود و ممكن است گمان كند او را دست انداخته اید. همانقدر كه زمان عذرخواهی اهمیت دارد، شدت آن نیز بسته به خطای تان مهم است. اگر در جمع راجع به آشپزی همسرتان حرف نامربوطی زده اید تا حدی باید پشیمان باشید اما اگر از مادر او بد گفته اید، باید پشیمانی و عذرخواهی تان شدت بیشتری داشته باشد.

پوست تان را كلفت كنید

خیلی مراقب باشید كه توضیحات به سمت نبش قبر مشكلات گذشته نرود و اگر برای یك بدگویی می خواهید عذرخواهی كنید پای كارهای خطای او را در سه سال گذشته به میان نكشید

وسط دعوا حلوا خیرات نمی كنند. وقتی برای عذرخواهی پیش می روید، بدانید كه طرف مقابل شما دلخور است و شاید نتواند رفتارش را كنترل كند. ممكن است شما را سرزنش كرده یا با خشم رفتار كند. شاید حتی فرصت توضیح دادن را هم به شما ندهد. در هر صورت هر رفتاری از او ممكن است. پس قبل از ورود به مراسم عذرخواهی كنون»، خود را برای دیدن رفتارهای متفاوت آماده كنید. بالاخره خربزه ای خورده اید و اشتباهی انجام داده اید و باید پای لرز آن بنشینید. بدانید كه موفق خواهید شد؛ هر چند ممكن است چندبار با شكست مواجه شوید. باور كنید به دست آوردن دل عزیزان تان، ارزش اش را دارد.

یك مرحله كاربردی در عذرخواهی

شما با كمال شرمندگی و بعد از اینكه پذیرفتید كه اشتباه كرده اید، به سراغ شخص مورد نظر می روید و به او می گویید: دوست خوبم، متأسفم كه پشت سرت گفتم تو آدم خسیسی هستی و كمی در مورد علت این حرف تان هم توضیح می دهید تا بداند با او خصومت ندارید و یك احساس اشتباه گذرا باعث شده است چنین حرفی بزنید. آیا همین قدر كفایت می كند؟ شما چیزی را كه خراب كرده اید باید مرمت كنید. همانطور كه وقتی تصادف می كنید، باید درصورت مقصر بودن خسارت بپردازید، در تصادفات رفتاری هم همینطور است. باید اشتباه تان را جبران كنید. بیان صریح اینكه «به من بگو چكار كنم تا از من بگذری و مرا ببخشی؟» در خیلی از موارد، لازم است.

از اشتباهم شرمنده ام

همسرتان در مقابل تمام خانواده اش در مورد آشپزی شما حرف نامربوطی زده است و بعد از مراجعت به خانه و دیدن ناراحتی شما، برای عذرخواهی پیشقدم می شود. تصور كنید همینطور كه با گوشی موبایلش مشغول است بگوید: ببخشید امروز حرف نامربوطی زدم. یا خیلی راحت نگاهتان كند و بدون هیچ شرمندگی از كارش بگوید: معذرت می خواهم، منظوری نداشتم. چه احساسی در شما ایجاد می شود؟ دیگران هم مانند شما هستند. همه دوست دارند شرمندگی و پشیمانی طرف مقابل را از كار نامربوط او ببینند. یك عذرخواهی بدون احساس شرمندگی فایده چندانی ندارد و بیشتر به یك نمایش شبیه است.

تبیان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.