نشانه های آدم دروغگو

3734522_649

افراد دروغگو دارای نشانه‌هایی بوده که معمولا قادر به پنهان ساختن آن نیستند.

شیوا وکیلی روانشناس، عنوان کرد: افراد دروغگو دارای ویژگی‌هایی هستند که تا زمانی که جزء عادت‌های فرد نشده باشد می‌توان به وسیله نشانه‌هایی آن را تشخیص داد.
وی در ادامه اضافه کرد: بعضی از افراد در هنگام دروغگویی اعضای صورت خود را لمس و یا دست بر روی موهای خود کشیده و مستقیم به چشم مخاطب خود خیره نمی‌شوند.
وکیلی تاکید کرد: از دیگر نشانه‌های افراد دروغگو قسم خوردن به جان دیگران بوده چون این عمل را اقتضای جامعه دانسته و معمولا همه مسائل را بازگو نکرده و اگر جزئیات حرفشان را بخواهید، جواب درستی به شما نمی‌دهند.
این روانشناس در پایان افزود: معمولا دروغ به دلیل پزدادن، فخر فروشی، احساس ضعف و کمبود گفته شده و در نتیجه این افراد دارای لبخندی مصنوعی برای پنهان ساختن نگرانی و تشویق خود هستند.
باشگاه خبرنگاران