نتايج يك تحقيق : زنان به هر دو جنس گرايش دارند يا به جنس مخالف؟

نتایج پژوهشی تازه می‌گوید اگرچه زنان همجنسگرا از نظر جنسی منحصرا به زنان گرایش دارند، احتمال زیادی وجود دارد که زنانی که همجنسگرا نیستند، به هر دو جنس زن و مرد گرایش داشته باشند.
دکتر جیرولف ریگر، از دانشگاه اسکس در بریتانیا، که هدایت این تحقیق را به عهده داشته است می‌گوید: “اگرچه اکثر زنان خود را دگرجنسگرا می‌دانند، تحقیق ما نشان می‌دهد که از حیث اینکه چه چیزی برایشان تحریک‌کننده است، آنها یا به همجنس گرایش دارند یا هر دو جنس، و هیچ وقت کاملا دگرجنسگرا نیستند.”
در دهه‌های اخیر مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده که رفتار جنسی انسان‌ها از یک الگوی ساده “مردانه – زنانه” پیروی نمی‌کند.
پژوهش تازه، که یافته‌هایش در مجله علمی شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر شده، با پرسیدن سوال‌هایی از داوطلبان و همچنین سنجش سطح برانگیختگی جنسی آنها، الگوی رابطه میان هویت جنسی و تحریک جنسی را بررسی کرده است.
دکتر ریگر گفت اینکه زنانی که خود را کاملا همجنسگرا می‌دانند به طور چشمگیری بیشتر با دیدن تصاویر زنان تحریک می‌شوند، مشابه الگوی رفتاری مردان است، چرا که برای مردان عموما همان جنسی تحریک کننده است که می‌گویند به آن گرایش دارند.
اندازه‌گیری برانگیختگی جنسی
به زنانی که خود را کاملا دگرجنسگرا یا کاملا همجنسگرا می‌دانستند و همچنین زنانی که اعلام کردند به هر دو جنس گرایش دارند، تصاویری جنسی نشان داده شد و سطح برانگیختگی آنان، از طریق اندازه‌گیری شدت گرفتن جریان خون در اندام جنسی، در حین تماشای تصاویر جنسی از زنان یا مردان، اندازه‌گیری شد.
سطح برانگیختگی گروه دیگری از داوطلبانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند با اندازه گیری گشاد شدن مردمک چشم به هنگام دیدن تصاویر جنسی از زنان و مردان بررسی شد.
دکتر ریگر می‌گوید اینکه زنانی که خود را دگرجنسگرا می‌دانند با دیدن تصاویر زنان برهنه هم تحریک می‌شوند لزوما به این معنی نیست که آنان تمایلات خود را سرکوب می‌کنند بلکه ممکن است نشان دهنده این باشد که هویت و رفتار جنسی زنان پیچیده‌تر از مردان است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.