كودكانى كه خاموش ميميرند!

image

در ایران نظام دزدهای حرفه ای حکومتی روزانه بر میزان کودکان کارتن خواب افزوده میشود. بیش از سه میلیون کودک کار و خیابانی حاصل نظام استثمار طبقاتی، بیکارسازی و اخراج و تحمیل زندگی زیر خط فقر است. خبر زیر کشته و زخمی شدن دو کودک کارتن خواب است.

کشته وزخمی شدن ٢کودک کارتن خواب! یکی از دوکودکی که پس از اتمام بازی کودکانه شان درحال استراحت زیر یک کارتن بودند براثر عبور نیسان وانت از روی بدنشان جان خود را از دست داد ودیگری نیز به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شد. به گزارش ١مرداد خراسان، یکشنبه گذشته بود که راننده یک وانت نیسان وقتی از روی یک کارتن که در گوشه خیابان افتاده بود عبور کرد صدای گریه و فریاد های کودکی توجهش را جلب کرد و بلافاصله پا روی ترمز گذاشت و خودرواش را متوقف کرد. او به سمت صدا دوید و در کمال تعجب باصحنه ای دلخراش روبه رو شد. او دو کودک مصدوم را دید که زیر کارتنی خوابیده بودند و او به خیال آنکه چیزی داخل آن نیست، از روی آن عبور کرده بود. راننده نیسان به سرعت با اورژانس تماس گرفت و حادثه را اطلاع داد. نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه واقع در جاده کلات دوکودک را به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل کردند. در ادامه تلاش کادر در مانی برای نجات یکی از کودکان که هفت سال بیشتر نداشت مثمر واقع نشد ومصدوم بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را ازدست داد و کودک دیگر که پسرخاله متوفی است و به شدت مصدوم شده ، تحت درمان قرار گرفت.

در نظامهای طبقاتی و سرمایه داری دلائل وجود کودکان خیابانی را فقر، ازهم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، از دست دادن والدین به سبب حوادث و بیماری و ایدز، مهاجرت تعریف شده. در ایران اما در کنار علل نامبرده پدیده بیکاری و اخراج سازی های میلیونی در چدد سال گذشته بر میزان بالای کودکان کار و خیابانی افزوده است. بیکارسازی در شرایط کنونی یکی از معضلات طبقاتی ـ اجتماعی در ایران است. در ایران وضغیت بیکاری «قرمز» است. این به معنی حد بالای میران بیکاری در یک کشوراست. تعداد بیکاران سنین ١٥ تا ٢٤ ساله نزدیک به یک میلیون است و تعداد بیکاران در سنین ١٥ تا ٢٩ ساله یک میلیون و ٥٦٤ هزارنفر هستند. در مناطق روستایی بیش از ٢.١ میلیون شغل کشاورزی نابود شده. نرخ بیکاری زنان ١٥ تا ٢٤ ساله که در سال ٨٤ به میزان ٣٢.٦ درصد بود، امروز به ٤٣.٨ درصد افزایش یافته است.
کودکانی که خاموش طعمه مصائب اجتماعی عدیده ای میشوند! ٨٠ درصد کودکان‌ خیابانی دچار کاهش‌ قد، ٨٦ درصد کاهش‌ وزن‌، ٧٧ درصد بیماری‌های‌ دهان‌ و دندان‌، ٧٣ درصد بیماری‌های‌ چشم‌، ٦١ درصد بیماری‌های‌ دستگاه‌ تنفسی‌، ٦٤ درصد بیماری‌های‌ قلبی‌، ٦٠ درصد بیماری‌های‌ گوش‌ و حلق‌ و بینی‌، ٨٢ درصد بیماری‌های‌ پوست‌ و ٦٠ درصد دارای‌ بیماری‌های‌ دستگاه‌ گوارشی‌ هستند.‌ ٥٦ درصد‌ کودکان خیابانی‌ بی‌ سوادند.
مسئله کودکان کار و خیابان چیزی جز فقر نیست. فقر و تحمیل زندگی زیر خط فقر توسط نظام حاکم و مناسبات فروش نیروی کار و مزد و حقوق از یک طرف و میزان سطح درآمد و حقوق مناسب بالای استانداردهای خط فقر میباشد. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میلیونها نفر از کارگران و کارکنان جامعه، کارگران، معلمین و پرستاران حقوق های زیر خط فقرو با درآمدهای پایین تر از خط فقر(سه و نیم میلیون تومان) درآمد ماهانه دارند.
راه حل مبارزه و تحمیل مطالبات فوری به دولت و نظام سرمایه داری کنونی، برای بهبود وضعیت کنونی، گسترش اعتراضات و اعتصاباتی است که در چند سال گذشته توسط کارگران، معلمین، پرستاران و جوانان شروع شده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.