رابطه جنسی یک بار در هفته کافیست

couple-holding-hands-restaurant

کلمه رابطه جنسی همواره با این جمله که «هر چه بیشتر، بهتر» همراه بوده است، برداشت عمومی که تقریبا در همه نقاط سیاره ما به نوعی مورد قبول قرار گرفته است. رسانه ها نیز مدام از فوائد آن می گویند نظیر اینکه سکس بیشتر باعث سلامت روحی و روانی افراد می شود، رابطه جنسی بیشتر باعث تحکیم روابط زناشویی می گردد و حتی موفقیت اقتصادی بیشتر می آورد و …

یک تیم متخصص با بررسی و دقت دوباره بر روی ۳ تحقیق مفصل که در برگیرنده ۳۰ هزار نفر بوده است متوجه نکته مهمی شده اند که تک تک تحقیقات فوق، آن را نادیده گرفته اند. تحقیقات نشان داده است داشتن رابطه جنسی مدوام و منظم در حد یکبار در هفته برای خشنودی و ثبات روحیه و سلامتی و حتی پیوند زناشویی کافی است و بیشتر از ان تعداد، تاثیرمثبت بیشتری عاید افراد نمی سازد.

نتیجه گیری نهایی اینکه، با وجود تفاوت های زیاد بین افراد، سن، موقعیت زندگی، فرهنگ و با در نظر گرفتن کیفیت رابطه جنسی که بین زوج ها صورت می گیرد، تاثیر مقدار رابطه جنسی یک حد مشخص بر خشنودی و سلامت انسان دارد. البته این نکته را هم فراموش نکنیم که همچنان دسترسی به رابطه جنسی و ارضا جنسی منظم، مزیتش بیشتر از سکس کمتر است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.