عکس: شباهت عجیب پوتین به یک سرباز!

نظریه پردازان توطئه با بررسی تصاویر شبیه به رییس جمهور روسیه، مدعی شدند پوتین فناناپذیر است.

نظريه پردازان توطئه با بررسي تصاوير شبيه به ولاديمير پوتين – ریيس جمهور روسيه مدعي شدند پوتين از عنصر جاودانگي برخوردار است.

با ورود دو تصوير به شبکه هاي اجتماعي – تصاويري که شباهت بسيار زيادي به ریيس جمهور روسيه دارند، گمانه زني هايي مطرح شده است که از جاودانه بودن پوتين حکايت دارند.

image

اين تصاوير که به سال هاي 1920(1299) و 1941 (1320) باز مي گردند، دو سرباز روس را نشان مي دهد که شباهتي عجيب و غير طبيعي به ریيس جمهور کنوني روسيه دارند. همين موضوع به فرضيه جاودانه بودن ریيس جمهور روسيه دامن زده است و بر همين اساس، برخي مي گويند ولاديمير پوتين بيش از 63 سال دارد!

“ديسکلوز تي وي” در گزارشي نوشت: عکس هايي در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود که شباهت زيادي به ریيس جمهور روسيه دارند. اين موضوع باعث شده است برخي مدعي شوند تصاوير مذکور، متعلق ریيس جمهور روسيه است. برخي مي گويند ولاديمير پوتين همان ولاد سوم – ولاد به ميخ کشيده شده و يا ولاد دراکولا – است که در سال 1431 متولد شد.

برخي نيز مدعي شدند ولاديمير پوتين “ليزا گراديني دل جيوکوندو” — زني که گفته مي شود مدل داوينچي براي نقاشي معروف موناليزا بود — است. آنها مدعي شدند ولاديمير پوتين از قدرتي برخوردار است که مي تواند در زمان سفر کند و در جسم شخصيت هاي مختلفي ظاهر شود.

هيچ يک از فرضيه هاي بالا از لحاظ علمي به اثبات نرسيده است. تنها واقعيت موجود در خصوص ولاديمير پوتين اينست که وي 63 سال دارد، ریيس جمهور روسيه است و سوارکاري نيز مي کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.