تعیین استراتژی جدید امنیت ملی روسیه

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه سند استراتژی جدید ملی روسیه را که توسط شورای امنیت ملی این کشور تهیه شده بود، تایید کرد.
به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه طی دستوری استراتژی جدید امنیت ملی روسیه را تایید کرد که از بخش های مختلف تشکیل شده است.
در سند جدید استراتژی ملی روسیه راههای مبارزه و مقابله با تهدید افراط گرایی، رادیکالیسم و تروریسم تعیین و پیش بینی شده است.
در این سند اولویت ملی روسیه تحکیم موقعیت این کشور به قدرت های پیشرو جهان تاکید شده است.
در این رابطه بر اهمیت تقویت توانمندی دفاعی روسیه و تحکیم پایه های نظام حکومتی آن و تامین حق حاکمیت و امنیت و ثبات آن تاکید شده است.
بکارگیری نیروی نظامی در استراتژی ملی روسیه فقط در صورتی مجاز اعلام شده است که تمام تدابیر غیرنظامی بکارگرفته شده برای حل مساله و رفع تهدید غیرموثر باشد.
در بخش سیاست خارجی سند استراتژی ملی روسیه، توسعه روابط این کشور با کشورهای جامعه همسود (جمهوری های شوروی سابق منهای گرجستان و سه جمهوری بالتیک) و نیز جمهوری های خودخوانده آبخازیا و اوستیای جنوبی در اولویت خوانده شده است.
روسیه همچنین به توسعه مشارکت راهبردی ویژه با چین و گسترش روابط با کشورهای آسیایی و آفریقا و امریکای لاتین خواهد پرداخت و همکاری ها با این کشورها را در عرصه های مختلف ازجمله سیاسی، اقتصادی و فنی -نظامی گسترش خواهد داد.
در سند استراتژی ملی روسیه به مقابله امریکا و متحدانش با سیاست های مستقل روسیه اشاره و گفته شده است: تقویت روسیه در شرایط تهدیدهای جدید علیه امنیت ملی این کشور انجام می گیرد که ماهیت مرکب و مرتبط با یکدیگر دارند.
آمریکا و متحدان این کشور سعی دارند در این شرایط برتری خود را در امور جهانی حفظ کنند. با این وجود روسیه به تقویت همکاری ها با اتحادیه اروپا و مشارکت با آمریکا خواهد پرداخت.
در سند استراتژی ملی روسیه همچنین به گسترش ناتو به شرق به عنوان یک تهدید جدی برای روسیه اشاره و گفته شده است: پیشروی ناتو و نزدیک شدن آن به مرزهای روسیه تهدید جدی امنیتی برای این کشور محسوب می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.