معلم برهنه در مدرسه قصد تجاوز به یک دانش آموز را داشت!

این حادثه در روز 28 مارس در دبیرستان تایپینگ در شهر لینگشان روز داده و وبسایت چینی «پیپلز دیلی» آنرا گزارش داده است.

با دیدن این منظره دبیران دیگر مداخله کرده و دختر دانش آموز را از چنگ این دبیر 30 ساله بیرون آوردند. گفته می شود که این دانش آموز آسیبی ندیده است.

مقامات آموزش و پرورش شهر «لینگشان» این رویداد را تایید کرده و گفتند که دبیر مورد بحث سابقه بیماری روانی داشته است.

این دبیر مسئول آزمایشگاه دبیرستان بوده و به گفته این مقامات بار دیگر به بیمارستان روانی منتقل شده است. مقامات امنیتی چین مشغول تحقیق پیرامون این رویداد هستند.
جام جم آنلاين

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.