نوزاد رها شده در مقابل بیمارستان+عكس

رسانه های محلی نوزاد چندروزه در مقابل بیمارستان امام موسی کاظم(ع) ماهشهر خبر دادند.نیروهای حراست بیمارستان این نوزاد را به بیمارستان تامین اجتماعی منتقل کردند.

نوزاد رها شده

نوزاد رها شده

نوزاد رها شده

حال عمومی نوزاد خوب است.
شبكه خبر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.