پست تکان دهنده علی ضیا از حادثه منا!

عکس زیر نوشت:

اینجا جان ادم ها به اندازه يه بطري نوشابه مي ارزد انگار كفش كدام كودك جا مانده و خودش رفته اورده بودن او را تا در ابتداي سالهاي زندگيش مقام ابراهيم را تجربه كند و ابراهيمي زندگي كند ما نميتوانيم بي رحم باشيم كفش بچگانه كه ميبينيم در دلمان روضه به پا ميشود به ياد حاجي شش ماه خودمان را غرق در اشك ميبينم وقتي به اسماعيل حسين فكر ميكنيم دارم به قلبم رجوع ميكنم زبانم به نفرين نميچرخد دعا ميكنم براي اصلاح بانيان حادثه راه بسته اند و تشنه شده اند چقدر قصه برايم اشناست حالم شبيه مُحرم است مَحرم و مُحرم

image

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.