از هر هفت کودک یکی در فقر نسبی زندگی می‌کند


تازه‌ترین گزارش “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” (OECD) از وضعیت اقتصادی کودکان کشورهای عضو این سازمان روز چهارشنبه (۱۴ اکتبر / ۲۲ مهر) با عنوان “زندگی چگونه است؟” در برلین منتشر شد.
در این گزارش آمده است که یک هفتم کودکان ساکن کشورهای عضو OECD در فقر نسبی به سر می‌برند. از هر ده کودک، یکی در خانواده‌ای زندگی می‌کند که سرپرستان آن بیکار هستند.
بیشتر بخوانید:
گزارش مذکور بیانگر این واقعیت است که به طور معمول کودکان خانواده‌های ثروتمند سالم‌تر و شاداب‌تر از فرزندان خانوارهای تنگدست هستند.
سازمان OECD هشدار می‌دهد که هر چه نابرابری در جامعه افزایش یابد، به همان نسبت هم شانس کودکان برای رشد کاهش می‌یابد».
وضع آلمان بهتر است
در مجموع ۳۴ کشور عضو سازمان OECD هستند که بسیاری از آنها تحت بحران اقتصادی اخیر از نظر اقتصادی آسیب دیده‌اند. به همین دلیل هم اوضاع کودکان و نوجوانان در این کشورها به طور چشمگیری ناهمگون است.
به عنوان مثال در آلمان تنها ۸/ ۲ درصد افراد بین ۱۵ تا ۱۹ سال تحصیل نمی‌کنند یا بیکار هستند، در حالی که به طور متوسط ۱/ ۷ درصد این گروه سنی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیکار یا بدون امکانات آموزشی هستند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش OECD اکثر کودکان ساکن آلمان در دبستان احساس آرامش می‌کنند و از نظر استاندارد زندگی در سطح نسبتا بالایی هستند و با کودکان اتریش و سوئیس برابری می‌کنند.
این سازمان در گزارش‌های خود پیرامون عدالت اجتماعی پیوسته به کشورها توصیه می‌کند که برای مبارزه با نابرابری و رسیدن به رشد اقتصادی بالا ابتدا باید برابری بین زن و مرد برای دسترسی به مشاغل گوناگون رعایت شود.

image

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.