عادل جبیر بهتر است به اندازه وزن خود و سنجیده سخن بگوید

این کارشناس وزارت خارجه کشورمان گفت: بهتر است مقامات عالی سعودی قبل از اینکه این وزیر خارجه عصبی، ناشی و بی تجربه کاری به دستشان بدهد به او نصیحت کنند که به اندازه وزن خود و سنجیده سخن بگوید.

به گزارش یک پارس به نقل از خبرگزاری مهر، کارشناس مسائل منطقه در وزارت امور خارجه در پاسخ به سخنان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفت: ظاهرا عادل جبیر که بیشتر عمرش را در آمریکا گذرانده و به ادبیات آمریکایی‌ها عادت کرده، فراموش کرده از جانب کشوری صحبت می‌کند که ۷ ماه است با همه توان نظامی‌اش و با تعدادی متحدین‌اش وارد جنگ وحشیانه‌ای علیه کشور همسایه مسلمان خود شده و مردم بی دفاع یمن را به خاک و خون کشیده و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، ولی نتوانسته هیچ پیروزی به دست آورد.

این کارشناس با ذکر این که سخنان تکراری و سخیف وزیر سعودی فاقد پاسخگویی هم سطح سیاسی و یا واکنش رسمی وزارت خارجه ایران می‌باشد، اضافه کرد: بهتر است مقامات عالی سعودی قبل از اینکه این وزیر خارجه عصبی، ناشی و بی تجربه کاری به دستشان بدهد به او نصیحت کنند که به اندازه وزن خود و سنجیده سخن بگوید و حد بردباری مردم بزرگ ایران را نیازماید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.