ایران وزیر امور خارجه عربستان را تحقیر کرد

وزارتخارجه ایران، پاسخ ادعاهای ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان را داد؛ اما به وسیله یک کارشناس این وزارتخانه. پاسخ یک کارشناس به سخنان وزیر خارجه عربستان در عرف دیپلماتیک، معنای خاص خود را دارد. عموما کشورها وقتی یک مقام طرف مقابل را در حدی ندانند که در سطح برابر به او پاسخ دهند یا او را شایسته ندانند که وی را مخاطب قرار دهند، ادعاهای او را بی پاسخ نمی گذارند، اما مقامی در رده پایین تر پاسخ او را می دهد تا ضمن تحقیر وی، این پیام را به آن مقام منتقل کنند، که او را در حد پاسخگویی نمی دانند.

به گزارش «یک پارس» عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به تازگی در سخنانی ایران را به “اشغال خاک سوریه و سرزمین های کشورهای عربی” متهم کرده و گفته بود: آمادگی داریم با تمام قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی از سرزمین و ملت خود با تحرکات ایران مقابله کنیم.

این ادعاهای وزیر خارجه عجول و ناپخته سعودی ها البته نباید بدون پاسخ می ماند، لذا برای تحقیر وی و مقامش به جای وزیر خارجه ایران که هم رده وی محسوب می شود یک کارشناس منطقه وزارتخارجه به او پاسخ داده است. نکته جالب اینجاست که دستگاه دیپلماسی ایران حتی پاسخ وی را در حد سخنگو، یا معاون عربی و آفریقایی و یا حتی مدیر کل یا معاون مدیر کل هم نداده است.

به همین خاطر یک‌ کارشناس مسائل منطقه در وزارت امور خارجه در پاسخ به سخنان وزیر خارجه عربستان گفته است:

ظاهرا عادل جبیرکه بیشتر عمرش را در آمریکا گذرانده و به ادبیات آمریکایی ها عادت کرده و فراموش نموده از جانب کشوری صحبت می کند که هفت ماه است با تمام توان نظامی اش و با تعدادی متحدین اش وارد جنگ وحشیانه ای علیه کشور همسایه مسلمان خود شده و مردم بی دفاع یمن را به خاک و خون کشیده و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، ولی نتوانسته هیچ پیروزی به دست آورد.

این کارشناس با ذکر اینکه سخنان تکراری و سخیف وزیر سعودی فاقد ارزش پاسخگویی هم سطح سیاسی و یا واکنش رسمی وزارت خارجه ایران است، اضافه کرد: بهتر است مقامات عالی سعودی قبل از این که این وزیر خارجه عصبی، ناشی و بی تجربه، کاری دستشان بدهد، به او نصیحت کنند که به اندازه وزن خود و سنجیده سخن بگوید و حد بردباری مردم بزرگ ایران را نیازماید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.