غرشی که مردم تفتان را از خواب بیدار کرد

بامدادروز جمعه مردم دهستان تمین با شنیدن صدای غرش عجیبی سراسیمه از خانه ها بیرون آمدند،برخی گمان می کردند زمین لرزه ای اتفاق افتاده وبرخی منشا صدا را به تفتان نسبت می دهند،حتی برخی گمان می کردند، شهاب سنگی بازمین برخورکرده وباعث ایجاد این صدای عجیب شده است .

غرشی عجیب درنیمه شب که خواب را از چشمان مردم تمین ربود/آیا تفتان خفته خودنمایی می کند؟

به گفته اهالی دهستان تمین صدایی مهیب شبیه به انفجار درعمق زمین درنیمه شب شنیده شد و خیلی از اهالی دهستان را از خانه ها به بیرون کشاند.

یکی ازشاهدان ماجرا می گوید:ساعت 1:18 نیمه شب بود که صدای مهیبی شبیه انفجار دراعماق زمین و یا برخورد چیزی با زمین به گوش رسید واکثر مردم وحشت زده از منازل خود بیرون آمدند.

شخص دیگری میگفت :صدای مهیبی شنیده شد فکرکردیم زلزله است اما لرزشی در زمین حس نشد ، صدا بسیارسنگین و از طرف تفتان بود،صدای شنیده شده شبیه انفجاری زیرزمین  و یا شبیه صدایی بود که درهنگام زلزله شنیده می شود ودو ثانیه بعد لرزش کوتاهی حس شد وکل مردم منطقه از خانه ها بیرون آمدند.

با توجه به اظهارات شاهدان منشا صدا ازتفتان بوده است که با توجه به نزدیکی دهستان تمین به کوه تفتان و خروج موادمذاب از دل زمین در مرزمیرجاوه در هفتم مهرسال جاری وحدس وگمان هایی مبنی برفعال شدن تفتان،فرضیه نشات گرفتن این صدا از تفتان قوت بیشتری می یابد،اما این تنها حدس وگمان های مردم محلی منطقه است ، مبنای علمی نداردو هنوز منشا این صدا نامشخص است.

گفتنی است روستای تمین در ۶۵ کیلومتری جنوب غربی شهر میرجاوه و در قسمت شمالی قله تفتان قرار دارد.
لادیز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.