روزنامه اماراتی علیه ایران در سوریه جنگ روانی راه انداخت

اخبار,اخبار سیاست خارجی ,بحران در سوریه

در حالی که این روزها، محور و نقطه تمرکز اصلی گزارش ها و تحلیل ها درباره سوریه، بر عملیات نظامی روسیه در این کشور قرار گرفته، نشریات کشورهای عربی همچون عربستان سعودی، قطر و امارات به دنبال ایجاد جنگ روانی علیه کشورمان در حوزه مختلف هستند.

منطقه «جولان»، عرصه درگیری ایران و رژیم اسرائیل خواهد بود؟در حالی که این روزها محور و نقطه تمرکز اصلی گزارش ها و تحلیل ها درباره سوریه، بر عملیات نظامی روسیه در این کشور قرار گرفته، یک روزنامه اماراتی با انتشار مطلبی، از در جریان بودن یک منازعه غیرمستقیم میان ایران و رژیم اسرائیل در حاشیه منازعات سوریه سخن گفته است؛ منازعه ای که عرصه وقوع آن، بلندی های جولان است.

روزنامه اماراتی «نشنال» با انتشار مطلبی مدعی شده، بلندی های جولان به عرصه ای برای تقابل غیرمستقیم ایران و رژیم اسرائیل تبدیل شده است. این روزنامه می نویسد، هرچند با وجود اشغال این منطقه از سوی رژیم اسرائیل، طی چند دهه درگیری خاصی در این منطقه رخ نداده بود، در پی تشدید جنگ داخلی در سوریه، دامنه منازعات به این منطقه نیز کشیده شده است.

نشنال در تحلیل خود درباره این موضوع، تنش ها در جولان را به اعزام نیروهای حزب الله و همچنین نیروهای ایرانی به سوریه از اواخر سال 2012 برای حمایت از دولت دمشق مرتبط می داند. از آن زمان، مبارزه با گروه های مسلح مخالف دولت بشار اسد، به ویژه گروه تروریستی جبهه النصره، در منطقه جولان و اطراف آن تشدید شده است. در آوریل 2013 و در نبرد «قصیر»، حزب الله حدود 1200 نیروی نظامی به این منطقه اعزام کرد. پس از آن نیز نبردهای قنیطره، قلمون و یبرود در همان حوالی رخ داده است.

تحلیلگر این روزنامه اماراتی پس از بیان این مقدمه، مدعی شده که ایران و حزب الله، تنها مشغول مبارزه با گروه های مسلح مخالف بشار اسد نیستند، بلکه عملاً جولان را به پایگاهی جدید برای اقدام علیه رژیم اسرائیل تبدیل کرده اند؛ بنابراین، تونل ها و سنگرهایی جهت آمادگی برای نبرد احتمالی با صهیونیست ها در این منطقه ایجاد شده است.

اندکی پس از این تحولات، رژیم اسرائیل نیز بازی مبهم را در این منطقه آغاز کرده که محور آن، گروه های شورشی سوری است. گزارش های منتشره از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل، حاکی از آن است که نه تنها بیمارستان های اسرائیلی، اقدام به درمان نیروهای مجروح شورشی می کنند، بلکه تعاملاتی نیز میان این گروه ها و نیروهای ارتش رژیم اسرائیل وجود دارد.

همین امر، به مباحث مطرح درباره توافق و همکاری رژیم اسرائیل با گروه های مسلح و شورشی سوری دامن زد. این امر، نارضایتی «دروز»های ساکن در سرزمین های اشغالی را نیز به همراه داشت که اشاره می کردند با وجود رفتار خشن گروه هایی همچون جبهه النصره با هم خویشان این جماعت در سوریه، تل آویو سیاست همکاری با این گروه را در پیش گرفته است. همین امر سبب شد، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل، اقدام به تکذیب گزارش های منتشره درباره این موضوع کند.

دومین واکنش رژیم اسرائیل به استراتژی ایران و حزب الله در جولان، افزایش حملات هوایی در این منطقه بود. به این ترتیب، حملات هوایی صهیونیست ها در این منطقه طی چهار سال گذشته به مرور افزایش یافته و آن ها مدعی هستند که در این عملیات ها، کاروان های حزب الله را هدف قرار می دهند.

نشنال مدعی است هرچند تاکنون جلوی اوج گیری درگیری ها در این منطقه گرفته شده، شواهد حاکی از آن است که تقابل طرفین همچنان ادامه خواهد یافت. مقامات اسرائیلی، حضور ایران در سوریه را برای خود خطرناک تر از فعالیت داعش در این کشور می دانند. از سوی دیگر، این احساس میان آن ها وجود دارد که حصول توافق هسته ای، سبب جسورتر شدن ایران شده است.

آنچه بیش از پیش بر اهمیت ماجرا افزوده، گزارش های یک شرکت اسرائیلی از کشف منابع نفت و گاز در منطقه جولان است. آغاز و تداوم عملیات نظامی روسیه در سوریه، به عامل مهم دیگری در این ماجرا تبدیل شده، زیرا این بحث را به وجود آورده که در صورت بروز درگیری میان ایران و رژیم اسرائیل در منطقه مذکور، واکنش روس ها چه خواهد بود.

گفتنی است، هرچند طی سال های اخیر همواره ادعاهایی درباره تلاش ایران و حزب الله برای تدارک عملیات علیه رژیم اسرائیل در جولان وجود داشته، اینکه این روزنامه اماراتی، تا این حد ماجرا را به ایران نسبت داده و ضمن اشاره به آرام بودن اوضاع طی چندین دهه، فعالیت ایران در سوریه را سبب بروز تنش معرفی کرده، در نوع خود جالب توجه بوده و می تواند نشانگر تاکتیکی جدید برای برانگیختن افکار عمومی و مواضع سیاسی کشورهای منطقه علیه حمایت ایران از دولت سوریه باشد.

تابناک