پزشكان انگليسى اعتصاب مى كنند !

ddd

پزشکان انگلیسی در نظر دارند در ماه آینده میلادی اعتصابی سه روزه برگزار کنند.

به گزارش پرس تی وی، پزشکان انگلیسی از مدتها قبل به شرایط کاری خود اعتراض دارند. آنها قصد دارند در ماه دسامبر، اعتصاب سه روزه ای برگزار کنند.

آنها می خواهند با دست کشیدن از کار، اعتراض خود را به شکل جدید قراردادهایی اعلام کنند که قرار است در شبکه درمانی انگلیس اجرا شود. این اعتصاب در روزهای اول، هشتم و شانزدهم دسامبر خواهد بود.

وزیر بهداشت انگلیس این اقدام را محکوم کرده و گفته است این کار به ضرر شبکه درمانی انگلیس تمام می شود. ماه گذشته نیز هزاران پزشک جوان انگلیسی در اعتراض به شکل جدید قراردادهای کاری در لندن تظاهرات کردند.

براساس این طرح، دستمزد پزشکان کاهش می یابد و آنها مجبور می شوند کارهای خارج از شیفت داشته باشند. پزشکان انگلیسی اعلام کردند اگر وزارت بهداشت این کشور، طرح مطرح را اجرایی کند آنها از شبکه درمان کشورشان جدا خواهند شد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.