نیمی از ثروت دنیا دراختیار 62 نفر

گزارش جدیدی از آکسفورد نشان می‌دهد شکاف عظیمی بین فقرا و ثروتمندان ایجاد شده‌است تا جایی‌که ثروت 62میلیاردر برابر با ثروت نیمی از جمعیت جهان است.

در سال 2010 اعلام شده بود که 388 فرد ثروتمند جهان ثروتی معادل 50درصد از کل جمعیت جهان را دارند. در سال 2014 تعداد آن‌ها به 80 رسید و اکنون به 62 رسیده‌است

به این ترتیب این گزارش نشان می‌دهد که 1درصد از جمعیت جهانی در مجموع ثروتی برابر با کل جهان دارند. در این بین بزرگ‌ترین همایش اقتصادی جهان یعنی داووس به زودی برگزار خواهد شد؛ در این گزارش از اقتصاددانان درخواست شده به این مسئله بپردازند.

گزارش آکسفورد همچنین نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 حدود 400میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه شده‌است. در همیتن فاصله ثروت 62ثروتمند نخست جهان نیز از 500میلیارد دلار به 1.76تریلیون دلار رسیده‌است.

در سال 2010 اعلام شده بود که 388 فرد ثروتمند جهان ثروتی معادل 50درصد از کل جمعیت جهان را دارند. در سال 2014 تعداد آن‌ها به 80 رسید و اکنون به 62 رسیده‌است.

البته بحث‌های بسیاری مهمی نظیر طوفان بزرگ اقتصادی در جهان برای داووس وجود دارد اما پرداختن به چنین شکافی بین فقرا و ثروتمندان خالی از لطف نخواهد بود.

در بریتانیا کمپین‌هایی برای مبارزه با شکاف طبقاتی وجود دارد چرا که این مسئله در این منطقه به شکل بسیار جدی بروز پیدا کرده‌است.

در سال 2010 حدود 100 نفر خانواده بسیار ثروتمند در بریتانیا وجود داشته‌اند که برابر با 57میلیارد پوند ثروت در اختیار داشته‌اند.

همه شخصیت‌های مهم در جهان از پاپ فرانسیس گرفته تا کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌اند که با این شکاف طبقاتی مبارزه شود.

صدای اقتصاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.