تصادف شدید حمید استیلی در تهران

حمید استیلی شب گذشته با خودروی هیوندا در حال رانندگی بود که با یک دستگاه 206 تصادف کرد.
در این تصادف که راننده 206 مقصر بود خسارت مالی سنگینی به هر دو خودرو وارد شد، به طوری که از دو خودرو جز مشتی آهن پاره باقی نماند، اما خوشبختانه هیچ آسیب بدنی به دو طرف وارد نشد.
این تصادف در تهران و نزدیکی منزل سرمربی ملوان رخ داد، استیلی در حال رانندگی با خودرو همسرش بود که این اتفاق برایش رخ داد.

باشگاه خبرنگاران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.