اشک علی دایی در عیادت از دخترملی پوش

بی جهت نیست که لقب شهریار فوتبال ایران را یدک می کشد. او از افتخارات فوتبال چیزی کم ندارد اما این همه عنوان و لقب باعث نشده انسان بودن خودش را فراموش کند. شاید دوست نداشت همین دو سه فریم عکس با دروبین های موبایل اطرافیان از عیادتش از دختر ملی پوش راگبی گرفته و منتشر شود.
به گزارش یک پارس، دایی دیروز به ملاقات سارا عبدالملکی رفت و جویای وضعیت جسمانی اش شد و وقتی توضیحات خانواده و پزشکان را شنید، اشک امانش نداد. عکس ها خودشان گویا هستند.
این عیادت مصادف شد با مسدود شدن حساب مادر سارا که برای دریافت کمک اعلام شده بود و سیل کمک های مادی را روانه این حساب بانکی کرده بود اما معلوم نیست به چه دلیل این راه از سوی برخی افراد بسته شد.
آقای گل بازی های ملی فوتبال دنیا در این عیادت قول هرگونه کمک مادی و معنوی را برای خروج سارا از خطر به خانواده عبدالملکی داد.
اشک علی دایی در عیادت از دخترملی پوش+تصاویر
اشک علی دایی در عیادت از دخترملی پوش+تصاویر
اشک علی دایی در عیادت از دخترملی پوش+تصاویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.