همه ریش های داعشی لیگ برتر+عكس

در لیگ برتر انگلیس مدل جدیدی فراگیر شده که بازیکنان به سبک اعضای گروه جنایتکار موسوم به داعش، ریش های خود را بلند می کنند.
همه ریش های داعشی لیگ برتر!

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.